Developing and innovating in the financial sector

Aktuellt

_img_

Vi inleder samarbete med Torbjörn Ericsson

Nordicstation inleder samarbete med Torbjörn Ericsson

Nordicstation erbjuder sina kunder utveckling och innovation. De flesta av våra kunder verkar inom finansbranschen. Våra konsulter arbetar dagligen med att hjälpa dem med utmaningar som att anpassa verksamheten och IT-system till nya myndighetsdirektiv och regelverk. Nordicstation växer stadigt och är nu redo för nästa stora kliv. Därför är vi extra glada att berätta att vi nu inlett ett samarbete med Torbjörn Ericsson säger ägarna till Nordicstation, Jonas Axtelius VD och Johanna Persson Green vVD.

Torbjörn Ericsson har en gedigen erfarenhet inom finansbranschen och har haft seniora roller på såväl SEB som Swedbank. Han har dessutom arbetat branschgemensamt som ordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och Swedsec. Torbjörn kommer närmast från rollen som VD på Bankgirot och driver numera egen verksamhet med ledarskap och teknologi i fokus. IT är inte längre bara ett sätt att effektivisera processer. Det förändrar affärsmodeller, organisationer och kundbeteenden. Det blir allt viktigare att ha förmåga till förändring”, säger Torbjörn Ericsson.

Torbjörn tillträder som Senior Advisor och kommer arbeta som rådgivare till Nordicstations styrelse och ledning. Han kommer även vara tillgänglig som mentor i vår ledningsgrupp och som seniort stöd i vissa projekt.

Nordicstations strategiska beslut att växa och att också tydligare kommunicera vår kunskap inom finansbranschen omfattas av olika satsningar. Vi har de senaste åren etablerat oss i Norden med kontor i Oslo och växer nu i Öresundsregionen med vårt nyöppnade kontor i Malmö. I maj lanserade vi vår nya hemsida som även inkluderade uppfräschad grafisk profil och helt ny logotype.

Samarbetet med Torbjörn Ericsson är en viktig komponent för Nordicstation med de utmaningar som finns i en tillväxtfas. ”Den kompetens som Torbjörn kan tillföra i bolaget kommer vara ett stöd för oss att fortsätta utveckla och innovera framgångsrikt i den finansiella sektorn”, säger Johanna Persson Green vVD.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img

Torbjörn Ericsson tillträder som Senior Advisor och kommer arbeta som rådgivare till Nordicstations styrelse och ledning. Torbjörn kommer närmast från rollen som VD på Bankgirot och driver numera egen verksamhet med ledarskap och teknologi i fokus.

 

_img_

PSD2 - Nya betaltjänstdirektivet

PSD2 - det nya betaltjänsdirektivet utmanar finansmarknaden

Den största förändringen som påverkar bankerna under 2018 är det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Det innebär att finansmarknaden kommer förändras, Fintech kommer att växa enormt och nya möjligheter skapas för alla aktörer i området.

Både nya betaltjänster samt tjänster baserade på betalningsdata kommer dyka upp. Bankerna har den största utmaningen och behöver bygga nya öppna API:er.  De behöver sätta upp säkra miljöer som ska dela exakt den data som kunderna tillåter. Här jobbar vi tillsammans med våra kunder i förberedande projekt.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img

Den största förändringen som påverkar bankerna under 2018 är det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Det innebär att finansmarknaden kommer förändras, Fintech kommer att växa enormt och nya möjligheter skapas för alla aktörer i området. Både nya betaltjänster samt tjänster baserade på betalningsdata kommer dyka upp.

 

_img_

Nordicstations hållbarhetsarbete

Nordicstation prioriterar en hållbar arbetsmiljö!

För oss på Nordicstation är det självklart att välja miljösmarta alternativ. Vi har också uppdaterat ISO certifieringen från ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015. Givetvis åker vi miljötaxi om vi behöver åka taxi, sorterar soporna på kontoret och klimatkompenserar för flygresor. Dessutom äger vi andelar i ett vindkraftverk. Den nya standarden har öppnat upp nya möjligheter för oss att arbeta bredare, vilket innebär att vi nu tar ett helhetsgrepp med vårt hållbarhetsarbete. Miljö ingår givetvis, men också en hållbar industri, hälsa, välbefinnande och jämställdhet.

Vad innebär det att jobba med den nya standarden ISO 14001:2015

Den nya standarden fokuserar på livscykelperspektivet och ledningsgruppen har ett tydligare ansvar att vara delaktiga i arbetet. I vårt fall har det mynnat ut i att vi har tagit ett bredare grepp och valt att inkludera humana frågor som jämställdhet, friskvård och gåvor till välgörenhet till vårt hållbarhetsarbete. Tidigare har fokus främst legat på miljöområdet och nu med hjälp av den nya standarden kan vi inkludera alla dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som vi har gjort inom ramen för hållbarhetsarbetet är ett antal motionslopp vi har deltagit i och som genererat pengar till Barncancerfonden. Under hösten 2017 införde vi en hälsovecka på kontoret där vi bjöd in en hälsocoach från USA samt en kock som lagade hälsosam och ekologisk mat åt alla anställda för att öka medarbetarnas syn på kost och träning. Ett mycket uppskattat initiativ!

Vi siktar mot Agenda 2030

Under 2018 kommer vi att börja titta på FN:s globala mål för hållbar utveckling. FN:s agenda 2030 innehåller 17 mål och vi har valt att fokusera på några områden där vi har möjlighet att påverka och som är förenliga med vår verksamhet. Ska vi vara hållbara måste vi alla förstå livscykeln och var och ens roll i en hållbar arbetsmiljö. Vi hoppas att vi ska etablera oss ännu tydligare som ett hållbart företag.

"Fortsättningsvis kommer vi att arbeta utifrån livscykelperspektivet och i ett första steg att börja titta på FNs globala mål för hållbar utveckling i olika workshops."

Skrivet av

Johanna Persson Green - vVD author_img

Nordicstation prioriterar en hållbar arbetsmiljö och tar nu sikte mot FN:s Agenda 2030. Vi nöjer oss inte med källsortering på kontoret, att välja miljötaxi, att klimatkompensera flyg och att äga andelar i vindkraftverk. För att utveckla en hållbar arbetsmiljö har vi valt att arbeta med några av områdena som ingår i FN:s Agenda 2030.

Case

Nordicstations metod för implementation och drift av Datalager och Data Vault – vi har effektiviserat processen

Läs om vår metod

Datalager och Data Vault

Vi på Nordicstation har valt att använda Data Vault när vi hjälper er att strukturera och designa ert datalager. Data Vault är en modelleringsmetod och den mest optimala modellen enligt vår erfarenhet.

Data Vault gör datalagret flexibelt, skalbart och tillåter därför verksamheten enkelt att växa och förändras. Att kunna hantera stora datamängder och att kunna anpassa sig till förändrade krav är ett måste för ett datalager idag och Data Vault fungerar därför utmärkt för det.

En annan viktig aspekt med Nordicstations metod att bygga datalager är att lösningen blir historiskt reviderbar, något som ofta är viktigt för branscher med en hög grad av myndighetstillsyn.

Data Vault är byggt för att enkelt kunna rätta informationen

Rent allmänt kan man säga att Data Vault är väldigt förlåtande och byggt för att människor ska kunna göra fel och enkelt rätta informationen hela tiden. Genom åren har vi hjälpt flertal kunder inom många olika branscher med datalager med hjälp av Data Vault och de framgångsfaktorer som vi har identifierat är:

  • Ta in all data – Data Vault är designat för att hantera det
  • Ta in oförvanskad data – gör inga antaganden innan rapportskapandet
  • Radera ingen data i grundlagret
  • Fokusera på verksamhetsstödet och inte databasmodellerna
  • Ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som en del av datalager-projektet

Så här långt gäller detta generellt för Data Vault.

Nordicstation har automatiserat processen att designa datalagret enligt Data Vault

Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager och projektets ledtider kortas markant, testtiden är kort eftersom koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Time to market blir kort och till en lägre kostnad än om ni väljer ett traditionellt sätt att bygg datalager på.

"Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram."

Skrivet av

Johanna Persson Green - vVD author_img

Corporate bank

M&A, indexfonder, derivat, oavsett vad så förstår vi hur er verksamhet påverkas av nya regelverk och kan hjälpa er.

Läs gärna om våra erbjudanden

Läs mer

Konsumentbank

Privatlån, konsumentkredit, vi har hjälpt åtskilliga kunder att anpassa sin verksamhet till nya direktiv.

Läs gärna om våra erbjudanden

Läs mer

Innovation Lab

Nordicstation är problemlösare. För att lyckas med det behöver vi vara innovativa. I vårt Innovation Lab testar vi nya idéer på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Sharelock

Som finansiellt institut vet ni hur viktigt det är att hålla koll på anställdas och närståendes innehav och handel med värdepapper. Sharelock är vårt egenutvecklade system som hjälper er att på ett säkert sätt hantera de som omfattas av anmälningsplikten och på så sätt effektivt stötta Compliance-funktionen.

Läs mer