Fler unga behöver söka till tekniska utbildningar

 

 

I veckan öppnade anmälan till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. För alla som överväger att söka sig till högre studier är det ett utmärkt tillfälle att välja ett program med teknisk inriktning

I dag är kompetensbehovet inom IT-branschen akut. Sverige har goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, men för det krävs att vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. I Sverige behövs exempelvis hela 70 000 programmerare från 2017 till år 2022, enligt en prognos från branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Inom hela EU saknades en miljon programmerare för tre år sedan. 

Under såväl mina 20 år i branschen som i dag på Nordicstation kan vi se ett utökat behov av att fortsätta digitalisera och systematisera inom bank- och finansbranschen. Bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering är det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn. Det är en belägenhet som måste åtgärdas.

Vid sidan av detta ser vi att andelen kvinnor i branschen ökat över tid, men det är fortfarande en utveckling som sker alldeles för långsamt. År 2013 var 30% av de som i första hand sökte till tekniska program på högskolor och universitet, och som var behöriga till utbildningen, tjejer. 2017 var samma siffra 32,1 %, enligt Universitetskanslersämbetet, en knapp ökning med 2%. 

Hos oss på Nordicstation har vi ett tätt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH där vi återkommande erbjuder föreläsningar, stöd och mentorskap för att rusta studenterna inför kommande arbetsliv.

Härmed riktar jag en varm uppmaning till alla — inte minst ni unga kvinnor — som söker högre studier i år att anmäla er till program eller kurser som svarar på det rådande kompetensbehovet inom IT-branschen.

Vi behöver bli fler och vi är redo att stötta er. 

Johanna Persson Green 
CEO Nordicstation