Cookie policy

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies på vår sida för att följa upp användningen. Informationen sammanställs anonymiserat. Du kan givetvis blockera cookies men då visas detta meddelande igen.

 

Hur vi behandlar personuppgifter

Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering

Vår rekryteringsprocess startar så snart du har tagit kontakt med oss. Nordicstation behandlar personuppgifter avseende den arbetssökande som är relevanta i processen så som CV, kontaktinformation, betyg, rekommendationer, intervjuanteckningar, korrespondens via email eller brev och annan information du skickar till oss under rekryteringsprocessen.

 

Uppgifterna behandlas av och är åtkomliga för chefer och direkt berörda personer inom bolaget. Samtliga uppgifter gallras senast 5 år efter det att en eventuell anställning upphört eller att vår kontakt avslutats utan anställning, om inget annat följer av myndighetsbeslut eller författning.

 

Genom att skicka in din ansökan bekräftar du att du har informerats om Nordicstations behandlingar av personuppgifter och lämnar ditt samtycke till att Nordicstation behandlar uppgifter om dig.