BIRD

Banks Integrated Reporting Dictionary

Som ett resultat av finanskrisen 2008 har många nya regelverk och krav på banker tillkommit. BIRD (Banks Integrated Reporting Dictionary) togs fram för att främja tre saker:

  • Öka samarbetet inom myndighetsrapportering
  • Underlätta rapporteringsbördan för banker
  • Förbättra kvalitén på inrapporterat data

Är ni intresserade av att fördjupa er ytterligare eller undersöka hur er verksamhet kan ha nytta av BIRD, tveka inte att kontakta oss.