Business Intelligence

Effektiv rapportering och analys av stora mängder data

Oavsett vilken bransch ni verkar inom är det avgörande för analyser och affärsbeslut att enkelt kunna ta ut relevant information ur era system. Det gäller även förmågan att efterleva myndighetsdirektiv. Vi på Nordicstation är experter på att bygga effektiva och säkra datalager som är anpassade till verksamheten.

Att hantera stora mängder data

Informationshantering och datamängder

Ett bra datalager möjliggör ett effektivt Business Intelligence-arbete genom hela organisationen. I dagsläget är det avgörande för verksamheter att kunna hantera stora mängder av information, vi har lång erfarenhet av just detta. Våra kravanalytiker och arkitekter säkerställer att ni får den tekniska plattform som krävs för er verksamhet och för att passa framtida IT-strategier. Med det som utgångspunkt väljer vi var plattformen ska driftas och hur flödena ska se ut. Vi designar också  databasen för att ge bästa säkerhet, skalbarhet och prestanda.

Data Vault - vi har automatiserat processen

Data Vault gör datalagret flexiblelt och skalbart och tillåter därför verksamheten att växa och förändras. Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen vi har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager. Projektets ledtider kortas markant eftersom testtiden blir kort då koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Det innebär att med vår automatiserade process har ni snabbt ett datalager på plats.

Kontakta oss

Analys och Rapportering

När datalagret väl är uppsatt och all data är lagrad i en optimal struktur kommer nästa steg att möjliggöra rapportering och analys. Vi hjälper till att omvandla rådata till meningsfull och användbar information för affärsanalysändamål. Vi har lång erfarenhet av rapportering, analys, data mining, Online Analytical Processing (OLAP), benchmarking, algoritmisk analys etc. Vi gör det möjligt att ta ut rätt information när det behövs, vilket kommer stödja beslutsfattandet i hela organisationen. För finansmarknaden möjliggör ett optimerat datalager också regelverksrapportering enligt myndigheternas krav.

Case

Data Vault gör datalagret flexibelt och skalbart. Läs mer om vår automatiserade process.

Datalager och Data Vault