Business Intelligence

Effektiv rapportering och analys av stora mängder data

Oavsett vilken bransch ni verkar inom är det avgörande för analyser och affärsbeslut att enkelt kunna ta ut relevant information ur era system. Det gäller även förmågan att efterleva myndighetsdirektiv. Vi på Nordicstation är experter på att bygga effektiva och säkra datalager som är anpassade till verksamheten.

Att hantera stora mängder data

Analys och Rapportering

När datalagret väl är uppsatt och all data är lagrad i en optimal struktur kommer nästa steg att möjliggöra rapportering och analys. Vi hjälper till att omvandla rådata till meningsfull och användbar information för affärsanalysändamål. Vi har lång erfarenhet av rapportering, analys, data mining, Online Analytical Processing (OLAP), benchmarking, algoritmisk analys etc. Vi gör det möjligt att ta ut rätt information när det behövs, vilket kommer stödja beslutsfattandet i hela organisationen. För finansmarknaden möjliggör ett optimerat datalager också regelverksrapportering enligt myndigheternas krav.

Case

Data Vault gör datalagret flexibelt och skalbart. Läs mer om vår automatiserade process.

Datalager och Data Vault