Business Intelligence

Effektiv rapportering och analys av stora mängder data

Oavsett vilken bransch ni verkar inom är det avgörande för analyser och affärsbeslut att enkelt kunna ta ut relevant information ur era system. Det gäller även förmågan att efterleva myndighetsdirektiv. Vi på Nordicstation är experter på att bygga effektiva och säkra datalager som är anpassade till verksamheten.

Vårt erbjudande

Informationshantering och datamängder

Ett bra datalager möjliggör ett effektivt Business Intelligence-arbete genom hela organisationen. I dagsläget är det avgörande för verksamheter att kunna hantera stora mängder av information, vi har lång erfarenhet av just detta. Våra kravanalytiker och arkitekter säkerställer att ni får den tekniska plattform som krävs för er verksamhet och för att passa framtida IT-strategier. Med det som utgångspunkt väljer vi var plattformen ska driftas och hur flödena ska se ut. Vi designar också  databasen för att ge bästa säkerhet, skalbarhet och prestanda.

 

Vi bygger datalager som kommer i mål utan onödigt långa projekt och som håller över tid. Med ett datalager från Nordicstation får de personer som arbetar med Business Intelligence inom olika delar av organisationen stöd; vare sig det gäller rapportering till myndigheter, uppföljning ut ett risk och ekonomiskt perspektiv eller en marknadsavdelning som behöver göra behovsanalyser.

Kontakta oss

Tekniker vi använder

Vi är specialiserade på design, utveckling och implementation av Business Intelligencelösningar. Vi bygger datalager baserat på både Microsofts olika plattformar och i Oraclemiljö. Med utgångspunkt i datat, inte i modellerna i sig erbjuder vi genomtänkta uppsättningar av SQL databaser, data marts, kuber och verktyg för effektiv in- och utrapportering. Systemen vi utvecklar och de lösningar vi rekommenderar följer alltid bästa praxis.

 

Våra utvecklare är specialister inom SSIS, Power BI, Data mining, Biml, Data Vault och många andra tekniker som är nödvändiga för att ur ett tekniskt perspektiv erbjuda en mångsidighet inom Business Intelligence. Nordicstation är sedan år 2000 Business Intelligence-partner med Microsoft. Det innebär att vi bygger de flesta av våra lösningar i .NET och Microsoft SQL Server.

Analys och Rapportering

När datalagret väl är uppsatt och all data är lagrad i en optimal struktur kommer nästa steg att möjliggöra rapportering och analys. Vi hjälper till att omvandla rådata till meningsfull och användbar information för affärsanalysändamål. Vi har lång erfarenhet av rapportering, analys, data mining, Online Analytical Processing (OLAP), benchmarking, algoritmisk analys etc. Vi gör det möjligt att ta ut rätt information när det behövs, vilket kommer stödja beslutsfattandet i hela organisationen. För finansmarknaden möjliggör ett optimerat datalager också regelverksrapportering enligt myndigheternas krav.

Data Vault - vi har automatiserat processen

Data Vault gör datalagret flexiblelt och skalbart och tillåter därför verksamheten att växa och förändras. Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen vi har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager. Projektets ledtider kortas markant eftersom testtiden blir kort då koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Det innebär att med vår automatiserade process har ni snabbt ett datalager på plats.

Kontakta oss

Case

Data Vault gör datalagret flexibelt och skalbart. Läs mer om vår automatiserade process.

Datalager och Data Vault

Datalager och Data Vault

Vi på Nordicstation har valt att använda Data Vault när vi hjälper er att strukturera och designa ert datalager. Data Vault är en modelleringsmetod och den mest optimala modellen enligt vår erfarenhet.

Data Vault gör datalagret flexibelt, skalbart och tillåter därför verksamheten enkelt att växa och förändras. Att kunna hantera stora datamängder och att kunna anpassa sig till förändrade krav är ett måste för ett datalager idag och Data Vault fungerar därför utmärkt för det.

En annan viktig aspekt med Nordicstations metod att bygga datalager är att lösningen blir historiskt reviderbar, något som ofta är viktigt för branscher med en hög grad av myndighetstillsyn.

Data Vault är byggt för att enkelt kunna rätta informationen

Rent allmänt kan man säga att Data Vault är väldigt förlåtande och byggt för att människor ska kunna göra fel och enkelt rätta informationen hela tiden. Genom åren har vi hjälpt flertal kunder inom många olika branscher med datalager med hjälp av Data Vault och de framgångsfaktorer som vi har identifierat är:

  • Ta in all data – Data Vault är designat för att hantera det
  • Ta in oförvanskad data – gör inga antaganden innan rapportskapandet
  • Radera ingen data i grundlagret
  • Fokusera på verksamhetsstödet och inte databasmodellerna
  • Ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som en del av datalager-projektet

Så här långt gäller detta generellt för Data Vault.

Nordicstation har automatiserat processen att designa datalagret enligt Data Vault

Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager och projektets ledtider kortas markant, testtiden är kort eftersom koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Time to market blir kort och till en lägre kostnad än om ni väljer ett traditionellt sätt att bygg datalager på.

"Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram."

Skrivet av

Johanna Persson Green - vVD author_img