Data warehouse

Informationshantering och datamängder

Ett bra datalager möjliggör ett effektivt Business Intelligence-arbete genom hela organisationen. I dagsläget är det avgörande för verksamheter att kunna hantera stora mängder av information, vi har lång erfarenhet av just detta. Våra kravanalytiker och arkitekter säkerställer att ni får den tekniska plattform som krävs för er verksamhet och för att passa framtida IT-strategier. Med det som utgångspunkt väljer vi var plattformen ska driftas och hur flödena ska se ut. Vi designar också databasen för att ge bästa säkerhet, skalbarhet och prestanda.

Metod för ett lyckat data warehouse

Vi har en automatiserad process och sätter upp datalager som är anpassat till verksamheten, organisationen samt regelverk som tex GDPR.

Data Vault - vi har automatiserat processen

Data Vault gör ett data warehouse flexiblelt och skalbart och tillåter därför verksamheten att växa och förändras. Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen vi har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager. Projektets ledtider kortas markant eftersom testtiden blir kort då koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Det innebär att med vår automatiserade process har ni snabbt ett data warehouse på plats.

Mer om Data Vault

Case

Data Vault gör datalagret flexibelt och skalbart. Läs mer om vår automatiserade process.

Datalager och Data Vault