Att kombinera föräldraskap och arbetsliv på Nordicstation

 

Nordicstation arbetar aktivt för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. 

Med stor ödmjukhet, flexibilitet och hjälpsamhet vill vi vara en arbetsplats där medarbetare trivs - både idag och i framtiden. Därför är det viktigt att kombinationen föräldraskap och arbetsliv ses som en självklarhet hos oss. Vi har pratat med två medarbetare, Cecilia Magnergård och Sebastian Löfstrand, för att få veta hur man kan få ihop livspussel, familj och arbete.

Cecilia har varit involverad i bolaget i närmare tio år och arbetar idag som vice VD med ett helhetsansvar för verksamheten. Sebastian arbetar sedan två år tillbaka som systemutvecklare. Cecilia och Sebastian är båda föräldrar till två barn och eniga om att Nordicstation är en bra arbetsplats för både dem med och utan barn. 

“Här tror vi inte på grejen att man ska arbeta sig igenom “hundår” som ung och nyexad, det är inte coolt. Vi tycker att det är mycket coolare att vara en bra och närvarande förälder - då blir man bättre på jobbet också.”


Här finns en stark tro på medarbetares förmåga och kapacitet och man förväntas arbeta effektivt och dedikerat när man är på jobbet. Däremot vi vill underlätta livspusslet så gott vi kan. Genom att skapa en flexibel och hjälpsam arbetsmiljö har medarbetarna i mån av projekt och kund möjlighet att påverka mycket av sin arbetstid själva, berättar Cecilia.

Sebastian beskriver flexibiliteten som en stor fördel.

Nordicstation är väldigt flexibelt om man behöver prioritera familjen under “normala arbetstider”, som att hämta tidigare, föräldramöten, tandläkarbesök eller liknande.

- Förra fredagen höll flera förskolor stängda, då fick vi blir några fler på kontoret i stället”, tillägger Cecilia. 


Hos oss ser man föräldraskap och familjeliv som något som berikar och ger perspektiv till arbetsplatsen. Såklart kan det inte alltid springa runt en massa barn på kontoret, men ibland tycker vi att det är det är berikande samtidigt som det ger en möjlighet för föräldrarna att vara på plats om de behöver det, fortsätter Cecilia.

Vi ser också att arbetslivet kan påverkas positivt av att vara förälder. Exempelvis upplever vi att föräldrar ofta är bra ledare och effektiva i olika projekt.

“Många föräldrar utvecklar egenskaper som är nödvändiga för att bli bra ledare och att vara förälder är den bästa ledarskapskursen man kan gå. Många betalar mycket för att gå en kurs i hur man ska bli tålmodig, effektiv och tydlig. Den kursen går man varje dag som förälder.”

 

Hos oss är balansen mellan arbetsliv och privatliv viktig, fortsätter Cecilia.

Innan vi avslutar intervjun ber vi Sebastian och Cecilia berätta om deras bästa tips för att skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. För Sebastian handlar det om att värdesätta livets olika delar, både på jobbet och i privatlivet. 

- Jag tror att man måste försöka njuta av alla olika delar, familjepusslet har sin charm och arbetskollegor har sin. Alla har olika aspekter som är viktiga, beskriver Sebastian.

- Cecilia tillägger att det är viktigt att lära sig att fokusera på rätt sak vid rätt tidpunkt - när vi arbetar jobbar vi effektivt och fokuserat för att uppnå bästa resultat tillsammans med våra kunder. När vi är hemma med familjen är det fullt fokus på aktiviteter, utklädnad och bus. Som Sebastian säger, var sak har sin charm.

På Nordicstation arbetar engagerade konsulter som innoverar och utvecklar hållbara IT-lösningar, varav många är föräldrar. Med ett flexibelt, hjälpsamt och förstående arbetsklimat skapar Nordicstation förutsättningar för ett trivsamt liv – både på och utanför jobbet.Sebastian med familj

Sebastian med familj

Cecilia med familj

Cecilia med familj