Barndiabetesfondens viktiga arbete

 

 

I mars träffade Nordicstation Åsa Soelberg, Barndiabetesfondens generalsekreterare för ett samtal om typ 1-diabetes och vad ett effektivt insamlingssystem kan göra för deras verksamhet.

 

- Barndiabetesfonden grundades i slutet på 1980-talet i syfte att samla in pengar för att stödja forskningen kring diabetes hos barn och ungdomar, som nästan uteslutande drabbas av den idag obotlig och livshotande typ 1-diabetes, inleder Åsa.

 

Åsa beskriver att det finns omkring 50 000 personer som är drabbade av typ 1-diabetes i Sverige, varav ungefär 9 000 av dem är barn och ungdomar. Idag vet man inte varför man drabbas av sjukdomen och studier visar att antalet fall globalt ökar, särskilt i Sverige och Finland.

 

“Vi är beroende av varenda krona, idag finns det så extremt lite pengar till forskningen. Det gör att många livsviktiga frågor idag saknar svar.”

 

Vi måste samla in så mycket pengar som vi bara kan till forskningen, men vi måste också arbeta med att öka kunskapen om sjukdomen. Generellt ser vi att många saknar kunskap kring vilket livslångt lidande och rädsla sjukdomen skapar, både hos den drabbade och för anhöriga, fortsätter Åsa.

 

Sedan några år tillbaka arbetar Nordicstation som en it-partner till flera givarorganisationer. Nordicstation erbjuder givarorganisationer hjälp med it-frågor och insamlingssystem. Vi ser ett stort värde i Nordicstations arbete, säger Åsa. Vi vill utveckla vårt insamlingssystem för att kunna göra det effektivisera och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och analys.

 

- Ett effektivt och bra insamlingssystem är avgörande för oss. För att vi ska kunna samla in så mycket pengar som möjligt behöver vi en effektiv organisation, då krävs det att vi har ett hållbart insamlingssystem på plats, tillägger hon.

 

Stort tack till Åsa och Barndiabetesfonden för samtalet! Vi på Nordicstation är glada och stolta över att få hjälpa Barndiabetesfonden en liten bit på vägen. Vill du läsa mer om deras viktiga forskning kring typ 1-diabetes, hittar du mer information här.

 

Behöver er organisation hjälp med att kartlägga eller effektivisera er insamlingprocess eller se över er it-strategi? Kontakta Kimilia, Nordicstations Head of Business Development & Sales på Nordicstation för mer information!