Cancerfonden väljer Nordicstation som strategisk partner

När Cancerfonden ska byta ut och uppdatera hela sitt it-system väljer de Nordicstation som strategisk partner. Nu inleder vi det omfattande arbetet med den nya lösningen.

 

Nordicstation har fått i uppdrag att leverera en ny it-lösning åt Cancerfonden, som bland annat ska förenkla administrationen av gåvor. It-lösningen ska även ge Cancerfonden ett stabilare it-system inom organisationen samt underlätta för den som vill skänka pengar.

– Själva modellen och datasystemet kommer att ta omkring ett år att få på plats. Sedan fortlöper drift och förvaltning så länge som kunden behöver oss, berättar Peter Malmström, Head of Product hos Nordicstation och projektledare i detta projekt.

”Syftet är att vi ska få lägre kostnader, ökad produktivitet och kortare ledtider.”

Inledde projekt med kartläggning

Det första vi gjorde var att skaffa oss en ordentlig överblick över situationen.

– Vi agerade rådgivande it-partner och granskade Cancerfondens tidigare datasystem. Vi kartlade brister och lyfte fram vad som behövde förbättras. Cancerfonden har även uttryckt sitt behov och bidragit med sina krav samt önskemål. Utifrån analysen har vi sedan satt upp ett förslag på lösning, förklarar Peter.

Den större översynen av hela it-systemet visade att det bästa var att bygga nytt.

– Nu bygger vi ett helt nytt system från grunden. Vi passar då på att göra flertalet förbättringar, så att systemet ska hålla under väldigt många år framöver. Under sommaren 2020 byggde vi Cancerfondens datalager, vilket var första steget för att förenkla den kommande förändringen, berättar Peter.

”De alternativ som finns behöver anpassas så pass mycket att det blir både kostsamt och kräver mycket jobb.”

Ansvarar för hela förloppet

För Cancerfonden blir det nya systemet en del av helheten i organisationens digitala transformation och även en hjälp för att effektivisera det dagliga arbetet.

– Det gamla systemet fungerar men tekniken börjar bli för omodern. Vi bygger successivt upp en teknisk skuld, vilket har medfört långa ledtider och utvecklingskostnader som börjar dra iväg. Syftet är att vi ska få lägre kostnader, ökad produktivitet och kortare ledtider, säger Åsa Quist, it-samordnare hos Cancerfonden.

Ytterligare en anledning till att Cancerfonden med Nordicstation som strategisk partner bygger helt nytt, är att det inte finns några standardapplikationer för deras behov på marknaden i dag.

– De alternativ som finns behöver anpassas så pass mycket att det blir både kostsamt och kräver mycket jobb. Vår förhoppning är att den nya lösningen även ska komma andra givarorganisationer tillgodo så snart vi har den på plats hos oss, säger Åsa.

Långtgående samarbete

För vår del känns det väldigt roligt att få vara en helhetspartner i projektet.

– Det är alltid roligt att driva ett projekt från ax till limpa där vi kan täcka alla kompetenser, från UX till test. Vi arbetar agilt och det är häftigt att se hur snabbt vi tillsammans med Cancerfonden har hittat ett arbetssätt som fungerar, konstaterar Peter.

Nordicstation kommer att bli Cancerfondens it-partner under en lång tid framöver, så länge Cancerfonden vill, berättar Kimilia Carlsson Edland, ansvarig för affärsutveckling och försäljning på Nordicstation.

– Vi bygger en modern lösning som är hållbar över tid och tar fram en så kallad governance-modell, vilken ska möjliggöra för flera oberoende leverantörer framgent. Blir det så att fler givarorganisationer kommer att kunna nyttja lösningen skulle det kännas helt rätt och gå i linje med vårt hållbarhetstänk om att flera aktörer kan dela på drift och förvaltningskostnader, avslutar hon.