Data Vault 2.0 utbildning

Nordicstation bygger datalager med Data Vault metodiken. Våra systemarkitekter har under våren gått certifieringskurs i Frankfurt.

 

För Nordicstation innebär certifiering i CDVP2 att vi kan erbjuda en internationellt erkänd standard för smidig och fullt spårbar hantering av stora mängder data. Det blir en kvalitetsstämpel som kunder kan känna sig trygga med och ett bevis på att vi behärskar en av de mer framgångsrika lösningarna på marknaden.

Vad är Data Vault

Data Vault 2.0 är en lösning för långtidshantering av potentiellt stora mängder data och består av tre huvuddelar; metodologi, modell och arkitektur. I och med dessa tre delar blir Data Vault 2.0 en helhetslösning som behandlar allting från kravhantering i en agil miljö till de tabeller och vyer som håller data och presenterar information. En av de stora fördelarna med Data Vault 2.0 är att det är ett "insert only" system. Detta innebär att data aldrig uppdateras eller tas bort (om det inte finns lagkrav som kräver det, t ex GDPR)  allting hanteras istället med inserts. Detta gör att det går jämförelsevis väldigt snabbt att hantera även stora mängder data vid importer.

Realtidsdata

Data vault-system kan även skala väldigt bra genom parallellisering över serverkluster och kan enkelt anpassas för att hantera realtids-data. Även exporter blir betydligt snabbare genom att Data Vault 2.0 förespråkar virtualisering av de information marts som används i detta syfte.

Fler fördelar

En annan stor fördel med Data Vault 2.0 är att det alltid går att återskapa indata från ett visst tillfälle. Det är till och med ett krav för att få kalla något för ett Data Vault. Det innebär att närhelst ett företag eller myndigheter behöver kunna spåra vad som hänt med data är ett vault redo att leverera detta till 100% utan tvetydigheter.

Data Vault 2.0 har också fördelen gentemot klassiska DW lösningar att det är ytterst flexibelt. Det anammar Agile även i sin grundstruktur då det är väldigt snabbt och enkelt att lägga till nya indatasystem eller exporter, utan refaktorering av redan befintlig kod. 

Om utbildningen

På plats på utbildningen kunde våra systemarkitekter framförallt bekräfta vissa antaganden vi gjort i egna implementationer. Delvis i befintliga system men även vad gäller våra egna utvecklade. Det finns flera intressanta tekniska koncept i Data Vault 2.0 som vi ville fördjupa oss i, exempelvis uppbyggnaden av Business Vault, bästa hashningsalgoritmerna för affärsnycklar samt hur man kan hantera GDPR i ett insert-only-system.

Efter utbildningen kommer vi vara certifierade enligt Data Vault 2.0