Datalager och Data Vault

Vi på Nordicstation har valt att använda Data Vault när vi strukturerar och designar datalager. Data Vault är en modelleringsmetod och den mest optimala modellen enligt vår erfarenhet.

En annan viktig aspekt med Nordicstations metod att bygga datalager är att lösningen blir historiskt reviderbar, något som ofta är viktigt för branscher med en hög grad av myndighetstillsyn.

Data Vault är byggt för att enkelt kunna rätta informationen

Rent allmänt kan man säga att Data Vault är väldigt förlåtande och byggt för att människor ska kunna göra fel och enkelt rätta informationen hela tiden. Genom åren har vi hjälpt flertal kunder inom många olika branscher med datalager med hjälp av Data Vault och de framgångsfaktorer som vi har identifierat är:

  • Ta in all data – Data Vault är designat för att hantera det
  • Ta in oförvanskad data – gör inga antaganden innan rapportskapandet
  • Radera ingen data i grundlagret
  • Fokusera på verksamhetsstödet och inte databasmodellerna
  • Ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som en del av datalager-projektet

Så här långt gäller detta generellt för Data Vault.

Nordicstation har automatiserat processen att designa datalagret enligt Data Vault

Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram för att applicera Data Vault i ert datalager. Med hjälp av den går det snabbt att bygga ett datalager och projektets ledtider kortas markant, testtiden är kort eftersom koden är automatiserad och testad sedan tidigare. Time to market blir kort och till en lägre kostnad än om ni väljer ett traditionellt sätt att bygg datalager på.

 

"Det som är unikt för oss på Nordicstation är den automatiserade processen våra duktiga utvecklare har tagit fram."