Ett möte som skapar magi

I vårt samarbete med Wellstreet har vi på Nordicstation sett många, smarta it-lösningar växa fram. Tillsammans har vi erbjudit våra kunder inom bank och finans unika alternativ som förbättrat kundernas verksamhet på många plan.

 

Nordicstation har ett samarbete med företaget Wellstreet sedan några år tillbaka. Wellstreet vill själva kalla sig för bolagsbyggare.

– Vi finns med på hela företagets resa. Vi bistår med erfarenhet, kompetens och resurser för att tillsammans med grundarna utveckla företaget vidare. Vi ber dem inte bara uppvisa resultat efter vår investering, vi ser till att de når dit, berättar Armando Coppola, Wellstreets fintech-chef.

"Det allra bästa är att det i slutändan är slutkunden, det vill säga bankerna eller finansinstituten, som drar den största vinstlotten".

Brett nätverk ger resultat

De bolag som Wellstreet investerar i får ett brett nätverk att använda sig av. I den 14 000 kvadratmeter stora glasbyggnaden i Sollentuna, där Wellstreet har sitt huvudkontor, huserar bland andra storjättarna Google och Amazon liksom marknadsföringsexperter och bokföringsbyråer. Bland Wellstreets samarbetspartners finns även företag utanför huset, till exempel vi på Nordicstation.

– Många av Nordicstations kunder, inom exempelvis bank och finans, är precis den målgrupp vi vill nå med våra fintech-bolag. Nordicstation vill samtidigt kunna erbjuda era kunder smarta, innovativa lösningar inom området. Det är i det mötet det uppstår magi, säger Armando.

Han är imponerad av Nordicstations engagemang och innovationsförmåga. Armando beskriver det som att Wellstreet bygger pusselbiten och Nordicstation ser till att den passar i pusslet.

– När vi skickar en produkt till er återkommer ni med förslag på hundra nya lösningar. Ni ser kundens verklighet och utmaningar på ett sätt som vi inte gör. För oss är den kunskapen ovärderlig.

Samarbetet ger innovativa lösningar

Nordicstation jobbar alltid hållbart, både vad gäller kundrelationer och i användandet av våra produkter. Flera av våra kundsamarbeten sträcker sig upp emot 20 år och vi strävar alltid efter att erbjuda smarta, agila it-lösningar som underlättar för kunden och ska fungera långsiktigt. Genom samarbetet med Wellstreet finns möjligheten att ta fram innovativa produkter som hjälper oss att leverera det lilla extra.

– Att få förtroendet från en kund under så lång tid visar att ni är dedikerade, har hög kompetens, jobbar agilt och är lösningsorienterade. En konsult som kommer in under en kort period får aldrig samma insikter som ni har. Eftersom ni verkligen lär känna kunden kan ni också se vilka behov kunden har. Det hjälper i förlängningen oss i vårt arbete med att ta fram träffsäkra produkter, förklarar Armando.

”Slutkunden drar vinstlotten”

En produkt som växt fram genom samarbetet är Maintract. Det är en it-lösning som erbjuder företag möjligheten att digitalisera sin avtalsstruktur. Avtalen blir istället levande dokument som tar hänsyn till både extern data och förändringar inom själva dokumentet. För kunden innebär det både tidsbesparing och också en minskad risk för att viktiga detaljer eller datum missas.

Armando ser positivt på det fortsatta samarbetet med Nordicstation.

– Jag hoppas att vi ska fortsätta gå armkrok under lång tid framöver. Era insikter om kundernas behov i kombination med våra produkter skapar möjlighet för många framtida projekt. Det allra bästa är att det i slutändan är slutkunden, det vill säga bankerna eller finansinstituten, som drar den största vinstlotten. De får agila verktyg och smarta lösningar som hjälper dem i verksamheten och underlättar deras arbete, säger han.