Exsitec + Nordicstation

 

Exsitec som grundades år 2000 är en rikstäckande leveransorganisation inom verksamhetssystem med omkring 500 anställda. Som specialister inom it-lösningar arbetar Exsitec med marknadsledande aktörer inom flera olika branscher. Sedan sju år tillbaka samarbetar Exsitec och Nordicstation i gemensamma kundprojekt.

 

 

I mer än 20 år har Exsitec hjälpt organisationer att utveckla sina verksamhetssystem. Idag är Exsitec experter på it-system riktade åt allt från fakturahantering, beslutsstöd och CRM, till inköpsprocesser, E-handel och lageroptimering.

 

Sedan sju år tillbaka samarbetar Nordicstation och Exsitec i gemensamma kundprojekt. Genom ett väletablerat, ömsesidigt och lojalt samarbete mellan Nordicstation och Exsitec kan kunden vänta sig träffsäkra och tidseffektiva leveranser inom beslutsstöd. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för kundens beslutsstöd från förstudie till implementering, drift och förvaltning.

 

Exsitecs leveransområdeschef Daniel Hilding, beskriver samarbetet som en bra match och pekar särskilt på likheter i arbetssätt, kultur och värderingar.

- Vi har ett mycket gott samarbete med Nordicstation och vi står varandra nära när det gäller arbetssätt, kultur och värderingar. Nordicstations konsulter är mycket kompetenta, flexibla och har en hög verksamhetsförståelse, berättar Daniel Hilding, Leveransområdeschef på Exsitec.

 

Tillsammans skapar Nordicstation och Exsitec effektiva kundlösningar.

- Exsitec har ett attraktivt erbjudande som kompletterar Nordicstations affär i många avseenden vad gäller analysdelen av olika typer av Datawarehouses. Medarbetarna från Exsitec har hanterat Nordicstation lojalt och med stort förtroende. Vi ser fram emot fler givande kundlösningar tillsammans, förklarar Kimilia Carlsson Edland, Head of Business Development & Sales på Nordicstation.

 

Vill du veta mer om samarbetet mellan Nordicstation och Exsitec? Behöver er verksamhet se över ert nuvarande it-system? Kontakta Kimilia på Nordicstation för mer information!