Förändringar för en jämställd it-bransch

It-branschen ligger på många sätt i framkant och behovet av ny kompetens är ständigt aktuell. Trots det ser vi hur många, särskilt kvinnor, står utanför eller väljer att lämna branschen. På Nordicstation arbetar vi aktivt för att locka fler kvinnor till en framtid inom it. Vice vd Cecilia Magnergård och försäljningschef Kimilia Carlsson Edland ger här sin syn på branschen och vad de anser behöver göras framåt.

 

 

Mångfald för att värva kompetens 

På Nordicstation är vi övertygade att mångfald, jämställdhet och representation av olika ursprung och bakgrunder ger fler och bättre perspektiv. Om vi ska kunna möta våra kunders behov måste vi också kunna spegla olika situationer och perspektiv, det förutsätter också att våra medarbetare representerar olika bakgrunder och erfarenheter. Att tro att all kompetens inom branschen återfinns hos män, när samhället består av ungefär lika många kvinnor som män, är direkt bristfälligt. Vi tappar helt enkelt viktig kompetens om vi inte vågar inkluderar fler i branschen, inte minst kvinnor.

 

Det handlar om att se mångfald som en faktor för att värva kompetens. För oss är det en självklarhet att man behöver en spridning bland personligheter och bakgrund, det skapar perspektiv.” 

 

Att locka kvinnor till it-branschen 

Trots att antalet kvinnor inom it-branschen är få, pekar studier på att intresset ökar. En nyligen publicerad studie från analys- och kommunikationsföretaget Insight Intelligence visar att allt fler kvinnor mellan 16–30 år associerar it till något positivt.[1]

 

För att locka fler kvinnor, och därmed attrahera den kompetens som vi söker, måste vi också våga satsa långsiktigt och stötta våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med att utforma en trygg och flexibel arbetsplats, som gör det möjligt för kvinnor och män att trivas och utvecklas.

 

”I en studie baserad på 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år uppgav 40 procent att de kan tänka sig att arbeta inom it. Det som lockar är främst goda karriärmöjligheter, intressanta jobbmöjligheter och lönen.” [2] 

 

Vi engagerar oss också i olika typer av nätverk och initiativ som främjar kvinnors roll och framtid inom branschen. För oss är det viktigt att vara med och påverka redan innan talanger når oss. Vi är därför stolt sponsor till initiativ som Komtek, ett ideellt initiativ som stödjer fritidskurser och skolor som vill främja ungas intresse för teknik och entreprenörskap.

 

Medvetna rekryteringsprocesser 

Vi gör inte avkall på kompetens för att få in fler kvinnor i bolaget, däremot vet vi att när det kommer ansökningar från kvinnor, behöver vi vara extra uppmärksamma. Det beror på att vi ofta ser att kvinnor, till skillnad från män, tender att underminera sina kompetenser och meriter. Det kan vara att kunskapen som vi söker finns, men att den inte uttrycks i ansökan.

 

“Framtoningen mellan kvinnor och män kan skilja sig åt, ibland upplever vi att kompetensen eller meriten inte framkommer i ansökan, trots att den finns.“ 

 

Förebilder på ledande roller

När det gäller jämställdhet ser vi det som ett bolagsproblem när företag inte vågar satsa på kompetenta kvinnor, inte minst till ledande positioner. Vi måste våga satsa, se över hur vi formulerar oss i rekryteringsannonser och processer. Men framför allt se och tänka långsiktigt. Fler kvinnor måste finnas med i ledande positioner, för att vara med och påverka framtiden.    

 

Vi vet att vi har ett stort ansvar. På Nordicstation har vi kommit en bra bit när det gäller könsfördelning i ledningen, men det räcker inte. Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre – på bolagets alla positioner. Tillsammans med våra medarbetare och kunder arbetar vi för en mer inkluderande och jämställd it-bransch. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] & [2] https://www.insightintelligence.se/wp-content/uploads/2021/03/ungaKvinnorOchIT2021_Web_1-5A.pdf