Fokus på hälsa

Nordicstation tittar närmare på FN's Globala Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Vi gör olika aktiviteter både med våra konsulter och tillsammans med våra kunder.

Under 2018 har vi tittat närmare på FN:s globala mål för hållbar utveckling och valt ut följande tre mål som Nordicstation kommer arbeta extra med; Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 5: Jämställdhet samt Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för att förverkliga sina personliga mål och att leverera god kvalité i sina arbetsinsatser. Eftersom de flesta av oss på Nordicstation har ett stillasittande arbete som ställer högre krav på vardagsmotion har vi under hösten 2018 satsat extra på Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Vi har haft en hel månad som vi satsat på hälsa för att inspirera och bjuda in till ett hälsosamt tankesätt. Vi har haft flera olika typer av pulshöjande aktiviteter som stegtävling, laserdome, klättring och bootcamp utomhus.

En dag i veckan har KC Wallberg lagat hälsosamma luncher till oss som vi har ätit tillsammans. KC är kock och matentreprenör, han har en stark tro på naturen och den mat han lagar är utan tillsatser. Han hämtar sina råvaror från noga utvalda odlare och uppfödare som delar hans syn på etisk djurhållning och hållbart jordbruk.

Anders Hansen, överläkare i psykiatri gästade oss med sin föreläsning om Hjärnstark. Hjärnforskning visar att fysisk träning påverkar koncentrationen, minnet, sömnen, stresstålighet och även intelligens på ett positivt sätt. Det är genom fysisk träning man kan uppnå stora förbättringar av sin mentala och fysiska hälsa.

Under 2019 kommer vi fortsätta med olika typer av fysiska aktiviteter då vi också kommer bjuda in våra kunder att delta.