Hållbarhet ur flera perspektiv

Nordicstation jobbar med hållbarhet på bred front. Genom smarta affärsmodeller minskar vi vårt klimatavtryck samtidigt som vi levererar det allra senaste inom it-lösningar på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

 

Att som ett företag inom it-sektorn använda sig av energisnåla servrar och miljömässigt hållbart producerade komponenter, är ett enkelt sätt att förbättra sin hållbarhet. Nordicstation är redan ISO 14001-certifierade och har satt upp egna mål utifrån FN:s Globala Mål, där Hållbar industri, innovation och infrastruktur är i fokus.

– Vi har skärskådat vad vi kan göra både i det lilla och i det stora. Vad är hållbarhet för just oss? Hur kan vi arbeta hållbart i ett långsiktigt perspektiv? säger Kimilia Carlsson Edland, ansvarig för affärsutveckling och försäljning på Nordicstation.

Återbruk av produktlösningar

En innovativ hållbarhetsmodell som vi implementerat är att ta lärdom av tidigare lösningar inför nya projekt istället för att varje gång börja om från noll. Genom att fortsätta utveckla redan befintliga it-lösningar, sparas både tid och pengar åt kunden.

– I slutändan handlar det om att bli mer effektiva, vilket i många fall även påverkar positivt ur ett miljöperspektiv säger Kimilia.

Ett exempel är de datalager som vi bygger åt våra kunder. Det allra första tog två år att utveckla. Idag kan vi skräddarsy en lösning åt en kund på omkring tre månader.

– Vårt arbetssätt gör att vi hela tiden får en modernare produkt. Genom att dra nytta av tidigare lösningar så kan även kunderna dela på kostnaderna, både vad gäller drift och förvaltning, säger Kimilia.

Hållbarhet handlar också om förtroende och hållbara lösningar som fungerar över lång tid. Vi tar alltid ett stort ansvar och har jobbat med de flesta av våra kunder sedan flera år tillbaka.

Levererar långsiktiga lösningar

Även när det gäller val av projekt, så finns hållbarhetstänket med.

– Vi arbetar med en mängd olika AI-lösningar som ska verka för mer digitala och hållbara arbetssätt, berättar Kimilia.

Det handlar också om att hitta samarbeten där hållbarhet är lika prioriterat för båda parter. Nordicstation har både jurister och verksamhetskonsulter som är kunniga på EU:s hållbarhetsdirektiv. De hjälper våra kunder vid behov att bli allt bättre inom området genom att implementera aktuella regler och direktiv på ett bra och väl fungerande sätt.

– Våra konsulter tittar även på hur våra produkter kan hjälpa kunden att ligga i framkant och alltid ha den senaste lösningen som är gångbar i ett längre perspektiv. För oss handlar hållbarhet inte bara om vår egna verksamhet. Vi lyfter blicken och ser hur vi kan hjälpa till för att vi alla ska jobba mer effektivt och hållbart, avslutar Kimilia.