Hållbarhetsrevision

Omcertifieringen gick bra och vi är nu ISO 14001 certifierade ytterligare ett år.

I mitten av februari hade vi revision på kontoret för en omcertifiering av ISO 14001, en certifiering som Nordicstation haft sedan 2010.

Certifiering av 14001 innebär att vi har ett miljöledningssystem med utgångspunkt i standarden som vi sedan arbetar mot. För att tillhandahålla en certifiering behöver ledningssystemet vara kvalitativt och uppfylla kraven i standarden. Arbetet ska dessutom vara en naturlig del av organisationen och kontinuerligt uppdaterat.

Under året som gått har Nordicstation och arbetet med hållbarhet utvecklats. Vi har valt att lämna vårt ”miljöarbete” för att ta ett helhetsgrepp och börjat arbeta med ”hållbarhet”. Vår miljöpolicy har bytts ut mot en hållbarhetspolicy, ett  av våra fokusområden har varit hälsa hos personalen samt att Nordicstation börjar arbeta mot FNs Globala mål och Agenda 2030. Arbetet handlar inte längre enbart om ifall vi åker miljötaxi, om vi återvinner vårt avfall och att flygresorna klimatkompenseras. Det handlar också om att vi har en välkomnande arbetsplats, friska  och hälsosamma medarbetare och en organisation som driver en hållbar industri framåt.

Certifieringen gick bra och vi är nu certifierade ytterligare ett år. Det innebär att vi under 2019 får fortsätta utvecklas och skapa fler förutsättningar för att vara ett hållbart och inspirerande företag.