Interimskonsult - Card Manager och Fraud Manager

Vi erbjuder våra kunder interimskonsulter. Frida och Henrik jobbar idag som Interim Card Manager respektive Interim Fraud Manager hos en av våra bankkunder.


Vi jobbar oftast med stora projekt inom bank- och finansbranschen men erbjuder även olika typer av konsultroller. Våra konsulter är allt ifrån kravställare, systemarkitekter, UX-design, projektledare, utvecklare, testare eller testledare. Våra verksamhetskonsulter arbetar inom projekt men också som experter i en specifik roll hos någon av våra bankkunder.

Nordicstation erbjuder interimskonsulter

Att vi erbjuder interimskonsulter till finansbranschen innebär att vi kan gå in och hjälpa till i en övergångsperiod i olika expertroller; till exempel om en ny roll ska utformas eller om rekryteringsprocessen tar tid innan nyckelpersonen är tillsatt. Det kan vara en fördel att ta in en interimsroll när en organisation är i en förändringsfas men särskilt viktigt om en nyckelperson för företaget inte är tillgänglig.

Idag arbetar Frida och Henrik som Interim Card Manager respektive Interim Fraud Manager hos en av våra bankkunder. Som Card Manager har man det dagliga kortansvaret och ansvarar för regelverksefterlevnad. Som Fraud Manager ansvarar man för regelverksrapportering och säkerställer att banken inte utsätts för bedrägeri.

Kontakta oss så kan vi hjälpa din organisation.