Julhälsning 2022

Till att börja med vill vi tacka våra medarbetare och kunder för de framsteg Nordicstation tagit under året som varit. Vårt kontinuerliga arbete med att utmana oss själva med målsättningen att vara det bästa valet för uppdragsgivare såväl som medarbetare vad avser en långsiktig it-partner har gett resultat! 2022 har emellertid bjudit på stora utmaningar i form av fortsatt pandemi, en högkonjunktur som fullständigt kommit av sig och krig i vårt närområde. Ett historiskt svårt landskap att navigera i - men tillsammans har vi tagit oss stabilt framåt.

Att sammanfatta ett år som på många sätt varit utmanande för världen i stort är svårt. Vilka är Nordictation och vilka vill vi vara i en ett skede där en lågkonjunktur står runt hörnet, krig fortsätter drabba våra medmänniskor och vi på individnivå har utmaningar med högre kostnader och för många en fortsatt annorlunda vardag?

Nordicstations ledord för vårt arbete är långsiktighet och hållbarhet. Vi är en it-partner för våra kunder över tid och detta år har inneburit ett hårt jobb på vår sida för att hjälpa våra kunder att prioritera och fokusera på det absolut viktigaste för att fortsätta bedriva en hållbar verksamhet framåt.

Under året som gått har vi haft förmånen att hjälpa till i offentlig sektor inom ramen för flera olika kommuner, myndigheter och organ för att säkerställa en god hantering av data och analysarbete för att på ett bättre sätt kunna säkerställa en god infrastruktur. Vi har även fått vara med i en större transformation där vi bidrar till ett humant återförande av migranter. Vi har också fått möjligheten att fortsätta vårt hållbarhetsinitiativ inom givarorganisationer där hela it-landskap oftast behöver förbättras för att vi ska få in än mer pengar till utsatta grupper och forskning. Utöver detta fortsätter vi vårt arbete inom bank och finans där lagar och regler för att även där bedriva en verksamhet med god regelefterlevnad är ett stort fokus.

Nordicstation står inte still när världen är upp och ner - vi fortsätter satsa på viktiga uppdrag där vi verkligen kan bidra till våra kunders affärsvärde och göra skillnad. Vi fortsätter anställa duktiga medarbetare som vi tror på långsiktigt, vi fortsätter kontakta nya kunder där vi ser ett behov av vår kompetens och vi satsar extra mycket på att ta hand om våra befintliga medarbetare för att säkerställa en trygghet och gemenskap såväl som att vara flexibla med våra befintliga kunder där prioriteringar behöver göras.

I år har vi på Nordicstation valt att inte skicka ut chokladaskar eller godiskorgar till våra kunder. Istället har vi valt att skänka pengarna till de mest utsatta i detta elände - barnen. Vi ser fram emot ett starkt 2023 där vi fortsätter visa att ett it-partnerbolag kan göra skillnad på riktigt.

 

Önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År,

Cecilia & Kimilia