Julhälsning från Nordicstation

Läs vår VD Jonas Kapplings och vice VD Cecilia Magnergårds julhälsning, där de berättar om Nordicstations arbete under det senaste året och blickar framåt mot nya uppdrag och projekt.

 

 

2021 börjar gå mot sitt slut och det är dags att summera det gångna året och lyfta blicken framåt.

Vi vill börja med att tacka alla våra medarbetare och kunder för de framsteg som Nordicstation tagit under året. Utan era kunskaper, insikter och starka drivkrafter hade vi inte varit där vi är idag.

Vi har följt restriktionerna noggrant och varit extra glada när vi har haft möjlighet att ses på kontoret. Vi har också startat nya spännande projekt och haft förmånen att rekrytera fler. Vi är stolta och glada över att ha medarbetare och kunder som tagit Nordicstation framåt, trots att året har präglats av osäkra tider och distansarbete.

Det har varit ett år som möjliggjort en utveckling av våra arbetsmetoder och kommunikativa förmåga. Hur glada vi än är över det, längtar vi efter lättade restriktioner och dagligt arbete på kontoret igen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Nordicstations flexibla och uppmuntrande arbetskultur på plats igen tillsammans med alla medarbetare.

Vår arbetskultur har visat att vi är ett bolag där det går att kombinera arbete med familjeliv och fritidsintressen. Vi värnar starkt om den laganda och gemenskap som präglar Nordicstation. Vilket också är något lyfts i nästan samtliga medarbetarintervjuer - hos oss är tröskeln låg för att be om hjälp och bolla fram lösningar tillsammans. Vi vågar utmanas och vår gemensamma kunskapsbank driver oss långsiktigt framåt.

Vi har blivit fler på Nordicstation, under 2021 har vi välkomnat många nya medarbetare och underkonsulter till oss. Det är vi extremt glada och stolta över. Tillsammans med vårt utökade team arbetar vi för att vidareutveckla kompetens och stärka våra erbjudanden mot kund.

Vi blickar framåt mot nya uppdrag och projekt. Under början av nästa år kommer vi göra ett djupdyk i hur AI kan hjälpa bolag med smarta och hållbara lösningar. Till våren ser vi fram emot att bjuda in er till träffar där vi fördjupar oss inom spännande områden och lösningar som vi ser kommer förändra branschen. Tills dess, kan ni lära känna vilka som ligger bakom Nordicstations framgång genom våra medarbetarintervjuer och artiklar som ni hittar på vår hemsida, Instagram @nordicstation och LinkedIn.

Avslutningsvis vi vill återigen tacka våra medarbetare och kunder för det gångna året och ser mycket fram emot att fortsätta vår resa framåt tillsammans med er.

God jul och ett riktigt gott nytt år!

Hälsningar,

Jonas Kappling och Cecilia Magnergård