Medarbetarintervju: Alexander Scott, It-projektledare & scrum master

Alexander Scotts karriär på Nordicstation initierades 2013 tack vare en felkoppling i receptionen på hans dåvarande arbetsplats. Fram till i år har han arbetat i flera större projekt för Swedbank, innan han bytte till ett större implementationsprojekt på Cancerfonden. Han uppskattar det breda och omfattande arbetet på Nordicstation och menar att det finns en trygghet i att alltid hamna hos trevliga och kompetenta kollegor.

 

En felkoppling i receptionen blev starten på Alexanders karriär på Nordicstation. 

 

- Det var för åtta år sedan - 2013 - när jag jobbade på Finansinspektionen. Två medarbetare från Nordicstation blev felkopplade av en vikarie i receptionen, vilket gjorde att samtalet hamnade hos mig, berättar Alexander. 

 

- Jag blev intresserad och bjöd in dem till ett möte. Väl på plats förstod jag att frågorna inte var riktade mot mig och mitt arbetsområde, även om det var närbesläktat.

 

Under samtalet blev Alexander introducerad för Nordicstations egna produkt Sharelock, vilket väckte hans intresse.

 

- De berättade om Nordicstations egna produkt Sharelock, som underlättar värdepappershandel för anställda genom att förenkla administrationen för Compliance, förklarar Alexander.

 

- Efter samtalet hörde jag av mig till Nordicstation för att berätta att jag tyckte det lät spännande och att jag var intresserad av att börja jobba med dem, och på den vägen är det.

 

“Sedan 2013 har jag främst jobbat i diverse projekt för Swedbank, relaterat till ett systemet som vi byggde som heter STARS. Vi har vidareutvecklat, förvaltat och driftat systemet sedan dess. Det var inte förrän i år som jag bytte till rollen som it-projektledare och scrum master för ett större implementationsprojekt på Cancerfonden.”

 

Alexander beskriver Nordicstation som ett diversifierat bolag med ett brett spektrum av projekt, kunder och uppdrag.

 

- Som medarbetare på Nordicstation kan du ta del av ett brett spektrum avseende projekt, kunder och uppdrag. Det finns alltid att göra och det är sällan någon sitter på bänken. Dessutom finns en stor trygghet i att du alltid hamnar hos trevliga och kompetenta kollegor, säger Alexander.


- Jag lär mig nya saker hela tiden, både i min nuvarande roll som it-projektledare och scrum master för projektet på cancerfonden, men även tidigare under min tid på Swedbank med STARS-teamet. 

 

“Arbetet på Nordicstation är brett, omfattande och komplext, vilket gör att det aldrig blir tråkigt.”

 

Alexanders roll innefattar bland annat att facilitera och undanröja eventuella hinder. 


- Som scrum master ser jag till att utvecklingsteamet ska kunna jobba så effektivt som möjligt genom att facilitera och undanröja alla hinder. Projektet sätter upp ett långsiktigt hållbart och skalbart insamlingssystem där vi bland annat bygger upp ett nytt Data Warehouse, berättar Alexander.

 

- Dagen börjar med daily standup, och som it-projektledare prioriterar jag och bryter ner uppgifterna så att teamet får en överblick över arbetet. Samtidigt som jag bidrar med att sprida en djupare förståelse för projektet.

 

Vi avslutar med att be Alexander definiera Nordicstation med tre ord.

-   Ansvarstagande, kompetenta och kollegiala!