Medarbetarintervju: Andreas Jansson, Utvecklare

För några månader sedan välkomnades Andreas Janssons tillbaka till Nordicstation. Idag är Andreas tech lead för Nordicstations Data Warehouse-team, vilket innebär ett stort ansvar över de tekniska lösningarna. Han uppskattar alla kollegor och möjligheten till personlig utveckling och berättar även att han aldrig stött på ett hinder som inte kunnat lösas internt.

 

 

Andreas har arbetat på Nordicstation tidigare och för ett par månader sedan bestämde han sig för att återvända till bolaget.

- Jag hade arbetat på Nordicstation i ett par år när jag bestämde mig för att testa nya utmaningar, i våras återvände jag till bolaget. Jag blev uppring av dåvarande konsultchefen på Nordicstation som berättade om alla nya möjligheter på bolaget samtidigt som hon undrade hur jag såg på min roll framöver, berättar Andreas. 

 

- Vi pratade om mina mål och jag fick höra om alla intressanta uppdrag på Nordicstation, så jag passade på. Jag har inte ångrat mitt beslut en enda gång och en stor bonus är alla kollegor som jag känner sedan tidigare. De är otroligt värdefulla att ha runt omkring sig.

 

“Min roll är som spindeln i nätet - jag behöver ha koll på vad som händer för alla kunder samtidigt. Tidigare har jag arbetat mycket med utvecklingen men nu får jag också ta mig an en arkitektroll, en mer styrande roll, vilket är en intressant utmaning.”

 

Andreas roll som tech lead för Nordicstations Data Warehouse-team innebär att ha koll på alla delar samtidigt.


- Jag är involverad i alla hörn i majoriteten av utvecklingarna som sker. Vi är ett starkt team och min roll är att ha koll på de tekniska lösningarna. Vi arbetar med både nyutveckling och förvaltning av datalager samt lösningarna som hör till för alla våra kunder, förklarar Andreas.

 

- Dagarna börjar med ett scrum möte för att stämma av status på alla laddningar och för att säkerställa att alla i teamet vet vad de förväntas arbeta med. Sedan drar arbetet igång. Det är en salig blandning av utveckling på egen hand och att sitta i möten. Mötena är till för att få en inblick i alla projekt och försöka bistå de andra i teamet med tillvägagångssätt för lösningarna de jobbar med. 

 

“Jag uppskattar verkligen mina kollegor tillsammans med Nordicstations värderingar och öppenhet. Det är lätt att ställa en fråga eller diskutera eventuella problem. Kunskap finns det gott om i företaget och jag har aldrig stött på ett hinder som vi inte kunnat lösa internt.”

 

Andreas beskriver Nordicstation som ett bolag med tydliga grundvärderingar, välvilliga medarbetare och en plats där det finns stor möjlighet för personlig utveckling.

 

- Det finns stor möjlighet för personlig utveckling. Det märks både på ledningsnivå och bland medarbetare. Som ny medarbetare får du en genomgång av bolaget och våra kunder, men även en tydlig förklaring av våra grundvärderingar och hur de funkar i praktiken, säger Andreas.

- Alla blir väl mottagna. I början finns olika personer man kan ta hjälp av för att komma in i arbetet, och jag har aldrig stött på någon som inte är välvillig och samarbetsvillig. I min erfarenhet övergår arbetet snabbt från teoretisk introduktion till praktiskt arbete - det överlappar väldigt bra. 

 

Vi avslutar med att be Andreas definiera Nordicstation med tre ord.

-   Öppenhet, hållbarhet och kunskap!