Nordicstation hjälper Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning

 

Ulla-Carin Lindquists stiftelse samlar in pengar till förmån för forskning och informationsspridning om den obotliga och dödliga sjukdomen ALS, Amyotrofisk lateralskleros. ALS angriper de motoriska nervcellerna (de som styr musklernas rörelser) i hjärnan och ryggmärgen. Sedan några månadertillbaka stöttar Nordicstation Ulla-Carin Lindquists stiftelse genom att sätta en strategi framåt hur Stiftelsen ska arbeta med sin tekniska plattform och it-strategi.

 

Emelie inledde med att berätta att Ulla-Carin Lindquists stiftelse arbetar med att samla in pengar till forskning och informationsspridning om ALS. I de flesta fall är orsaken till ALS okänd och det finns ingen medicin som stoppar framskridandet av sjukdomen.

 

Vår vision är en värld utan ALS. I Sverige drabbas omkring 240 personer varje år och ca 800 lever med sjukdomen just nu. Idag är ALS en dödsdom, det vill vi ändra på! förklarar Emelie.

 

För att vi ska kunna stötta forskningen är vi helt beroende av donationer och ett användarvänligt insamlingssystem.  Under de senaste tre åren har vi lyckats dela ut omkring 15 miljoner kronor till forskningen, berättar Emelie.

 

“Vi är en mindre organisation och för oss är det en stor fördel att Nordicstation har tagit fram en helhetslösning för insamling, uppföljning och analys.”

 

Sedan några år tillbaka arbetar Nordicstation som en it-partner till flera givarorganisationer och erbjuder hjälp med it-frågor som rör insamling, uppföljning och analys. Nordicstation kan stötta mindre organisationer såväl som större och anpassar rekommendationerna och lösningarna efter detta. Emelie beskriver mötet med Nordicstation som effektivt.

 

Nordicstation har varit professionella, inlyssnande för våra behov och mycket flexibla vad gäller lösningen – de utvecklar ett insamlingssystem som många organisationer skulle ha nytta av, säger Emelie.

 

Vi avslutar med att tacka Emelie och Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning för samtalet! Vill du läsa mer om deras viktiga arbete eller stötta stiftelsen hittar du mer information här.

 

Behöver er organisation hjälp med att kartlägga eller effektivisera er insamlingprocess eller se över er it-strategi? Kontakta Kimilia, Nordicstations Head of Business Development & Sales för mer information!