Nordicstation + Brilliant

 

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar som erbjuder en helhetslösning för kund- och medarbetarupplevelser. Sedan 2007 har Nordicstation utvecklat Brilliants plattform för kundundersökningar och it-system.

 

 

Brilliant hjälper organisationer att få bättre insikt i sina affärer, genom att mäta engagemanget och upplevelsen hos medarbetare och kunder. Med den plattformsbaserade lösningen bidrar Brilliant med att stärka medarbetarengagemanget, skapa nöjda och lojala kunder som i sin tur leder till lönsamma och effektiva organisationer.

 

I mer än 25 år har Brilliant med hjälp av sin plattform, metodik och erfarenhet levererat resultat till sina kunder. Med hjälp av Brilliant kan organisationer skapa:

  • 80% högre kundnöjdhet bland sina kunder efter ett år
  • 70% högre medarbetarengagemang efter ett år
  • 80% bättre ledarskap efter ett år

 

Sedan 2007 har Nordicstation skapat tekniska förutsättningar för att Brilliant ska kunna leverera värde till sina kunder. Samarbetet mellan Nordicstation och Brilliant har utvecklats över tid och präglas av god dialog. Nordicstation arbetar aktivt med förvaltning och förbättring av stora delar av Brilliants plattform för kundundersökningar och it-system.

 

Ulrika Jonsson, VD på Brilliant beskriver Nordicstation som tryggt val. 

"Nordicstation har alltid visat ett högt engagemang och en stort intresse för oss som kunder. De bidrar dagligen med sin höga kompetens, sitt lösningsfokus och kvalitet i sina leveranser. Det är både tryggt och säkert att ha en partner som Nordicstation - i den ständigt föränderliga teknik-sfären." - Ulrika Jonsson. 

 

Vill du veta mer om Brilliant hittar du mer information här. Behöver er verksamhet se över, eller utveckla ert it-system? Kontakta Kimilia på Nordicstation för mer information.