Nordicstation prioriterar en hållbar arbetsmiljö!

För oss på Nordicstation är det självklart att välja miljösmarta alternativ. Vi håller ISO certifieringen uppdaterad och fokuserar också på några av FN's globala mål.

 

Vi har uppdaterat ISO certifieringen från ISO 14001:2004 till ISO 14001:2015. Den nya standarden har öppnat upp nya möjligheter för oss att arbeta bredare, vilket innebär att vi nu tar ett helhetsgrepp med vårt hållbarhetsarbete. Miljötänk ingår givetvis, vi åker miljötaxi om vi behöver åka taxi, sorterar soporna på kontoret och klimatkompenserar för flygresor. Dessutom äger vi andelar i ett vindkraftverk. Vi fokuserar nu även på några av FN:s globala mål som innebär hållbar industri, hälsa, välbefinnande och jämställdhet.

Vad innebär det att jobba med den nya standarden ISO 14001:2015

Den nya standarden fokuserar på livscykelperspektivet och ledningsgruppen har ett tydligare ansvar att vara delaktiga i arbetet. I vårt fall har det mynnat ut i att vi har tagit ett bredare grepp och valt att inkludera humana frågor som jämställdhet, friskvård och gåvor till välgörenhet till vårt hållbarhetsarbete. Tidigare har fokus främst legat på miljöområdet och nu med hjälp av den nya standarden kan vi inkludera alla dessa frågor.

Exempel på aktiviteter som vi har gjort inom ramen för hållbarhetsarbetet är ett antal motionslopp vi har deltagit i och som genererat pengar till Barncancerfonden. Under hösten 2017 införde vi en hälsovecka på kontoret där vi bjöd in en hälsocoach från USA samt en kock som lagade hälsosam och ekologisk mat åt alla anställda för att öka medarbetarnas syn på kost och träning. Ett mycket uppskattat initiativ!

Vi siktar mot Agenda 2030

Under 2018 påbörjade vi arbetet med att titta närmare på FN:s globala mål för hållbar utveckling. FN:s agenda 2030 innehåller 17 mål och vi har valt att fokusera på några områden där vi har möjlighet att påverka och som är förenliga med vår verksamhet. Ska vi vara hållbara måste vi alla förstå livscykeln och var och ens roll i en hållbar arbetsmiljö. Vi hoppas att vi ska etablera oss ännu tydligare som ett hållbart företag.

 

"Fortsättningsvis kommer vi att arbeta utifrån livscykelperspektivet och i ett första steg att börja titta på FNs globala mål för hållbar utveckling i olika workshops."