Nordicstation stärker Cancerfondens digitaliseringsresa

 

I över 20 år har Nordicstations största fokus varit inom bank och finans. Nu har vi även förmånen att arbeta inom välgörenhetsbranschen för att säkerställa effektiva IT-lösningar och digitalisera processer som skapar större möjligheter att få in fler givare, och därmed mer pengar till forskning.

Sedan ett år tillbaka arbetar Nordicstation tillsammans med Cancerfonden med kartläggning och rekommendationer för att förbättra utdaterade IT-system samt framtagande av lösningsförslag för nya system på marknaden för att stärka Cancerfondens digitaliseringsresa. Nordicstation ger Cancerfonden en möjlighet att förbättra kommunikationen med sina givare genom att skapa mer effektiva processer och sätta givaren i fokus.  

Nordicstation har byggt Cancerfondens Data Warehouse
som ska utgöra navet för all informationsförsörjning då man sammanför och strukturerar stora mängder affärsdata från flera olika datakällor i en databas. Data Warehouse kommer vara grunden för de data som kommer användas i bland annat Cancerfondens Marketing Automationsystem. Det kommer ge en stor möjlighet att säkerställa en god uppföljning av givarnas bidragsresor för att kunna få in fler donationer och givare.

Våra uppdrag har levererats med kvalitet vilket gör att vi fortsätter växa tillsammans med Cancerfonden. Inom kartläggningsprojekten och framtagande av lösningsförslag för kundens behov har vi använt oss av Nordicstations övergripande projektmetod för processer som innefattar en första GAP-analys för att identifiera behovet och vad som saknas. Vi har sedan anpassat lösningen till kunden för att efter det utföra uppdraget. Till sist har vi utvärderat processen för att därefter kunna underhålla den skapade lösningen. När vi bygger Data warehouse använder vi tekniker som Data Vault och BIML.

”Nordicstation är en mycket viktig partner inom Cancerfondens digitala transformation. De hjälper oss att göra vår data till en värdefull och tillgänglig resurs för hela organisationen, att möjliggöra effektivisering och göra oss till en datadriven organisation. Nordicstation har blicken långt fram och har ett helhetsperspektiv, samtidigt som de bryter ner förflyttningen i mindre konkreta tekniska leveranser som för oss framåt.”
Anders Hebert, Digital Strateg Cancerfonden


Nordicstation vill bidra till Cancerfondens digitaliseringsresa genom att skapa kostnadseffektiva lösningar som gör data värdefull och tillgänglig för hela organisationen. Huvudsyftet har varit att möjliggöra nyutveckling och innovation som utvecklar verksamheten och ökar effektiviteten.

Cancerfonden har höga ambitioner när det gäller marknadspositionering, årligt bidrag till forskning och digitalisering av sin verksamhet. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Cancerfonden för att säkerställa en effektiv verksamhet där en större del av gåvorna kan gå till forskning.

Cancerfonden och Nordicstation vill tillsammans skapa lösningar som kan bli vägledande för andra organisationer inom branschen.

Glöm inte bort att det är Rosa månaden hos Cancerfonden, se över vad du kan göra för att bidra i kampanjen på Cancerfondens hemsida.