Nordicstations CTO-funktion

 

Peter Malmström arbetar som Head of System Development hos oss på Nordicstation och är ansvarig för vår CTO-funktion. Som ansvarig för CTO-funktionen är Peter med och säkerställer att Nordicstation levererar tekniska lösningar i framkant. Vi låter honom berätta mer om funktionens roll, vad de gör och vikten av att ständigt utvecklas.

Med ett brett grepp om Nordicstation tekniska lösningar arbetar CTO-funktionen med teknisk proaktivitet, stöttar medarbetare i befintliga projekt såväl som ledningsgruppen vid beslut. CTO-funktionen, som består av ett team om tre medarbetare, följer och arbetar med trender, regelverk och avtal samt tar fram estimat för olika tekniska lösningar vid behov.

 

- Nordicstations CTO-funktion kan ses som en garant för att det som vi på Nordicstation gör gentemot kund är bra och tekniskt hållbart. CTO-funktionen har också en viktig roll internt, som stöd vid beslut och som en källa till lärande och utveckling, beskriver Peter.

 

För att öka kunskapen och inkludera fler perspektiv till CTO-funktionen har Nordicstation sedan en tid tillbaka valt att strukturera CTO-funktionen i ett team, i stället för en specifik roll.

 

- Som konsultbolag behöver vi kunna anpassa våra lösningar efter våra kunders behov, därför ser vi stora fördelar med att driva CTO-funktionen i ett team om tre, för att skapa bredare perspektiv och inkludera mer kunskap, fortsätter Peter.

 

“CTO-funktionen är en garant för att det vi gör på Nordicstation är tekniskt hållbart och bra. Det skapar ett stort värde för kunden och är också något som ryms i Nordicstations erbjudande. “

 

Nordicstation arbetar mot flera olika branscher, det ställer krav på flexibilitet och nyanserade metoder. CTO-funktions bredd och kompetens gör att Nordicstation kan arbeta långsiktigt och proaktivt.

 

- Min erfarenhet är att det kan vara svårt att blicka framåt och lära nytt när man ständigt är i pågående projekt. Med en funktion som noggrant följer förändringar och utvecklingar kan vi på ett effektivt sätt sprida ny kunskap till våra konsulter, tillägger Peter.

 

Under våren har vår CTO-funktion varit särskilt involverade i ett nytt och internationellt projekt som Nordicstation arbetar med. Det har inneburit ett stort fokus på hur tekniska val påverkar gränsöverskridande samarbeten, avslutar Peter.

 

Vill du veta mer om hur vi på Nordicstation kan hjälpa er verksamhet med effektiva it-lösningar? Kontakta Kimilia för ett kostnadsfritt möte så berättar vi mer.