Nordicstations Data Warehouse-team hjälper kunder att skapa bättre insikter i sina affärer.

Genom att ta fram och övervaka olika typer av data och transaktioner via datalager sammanställer och paketerar DW-teamet den information som behövs för att fatta kloka affärsbeslut. Jacob Torén är idag teamledare och scrum-master för DW-teamet, vi låter honom berätta om sin roll och teamets arbete.

 

 

Jacobs arbete för Nordicstations DW-team innebär att han har ansvar för planering, uppföljning och kundkontakt, samtidigt som han är med och säkerställer driften av teamets olika projekt och hanterar hinder i det dagliga arbetet. 

- Kortfattat kan man säga att jag leder ett team som arbetar med utveckling och förvaltning av datalager. DW-teamet består av sju medarbetare, juniora och seniora utvecklare. Vi lär oss mycket av varandra och tillsammans driver vi arbetet framåt, beskriver Jacob.

- Alla i teamet har lite olika kunskap och bakgrund. Vi arbetar aktivt med att säkerställa att samtliga i teamet har den kunskap som krävs för att kunna arbeta mot alla våra kunder, det möjliggör för ett mer agilt arbetssätt.

 

“DW-teamet består av både seniora och juniora utvecklare, det är viktigt att vi hjälper varandra med kunskapsdelning samt att lösa problem och utmaningar.”

 

DW-teamet tar fram information som ligger till grund för affärsbeslut. Vi tar fram olika typer av data, transaktioner och analyser så att våra kunder får bättre insikt i sina affärer. Många av våra kunder arbetar internationellt vilket gör uppföljningen komplicerad, därför ser vi till att sammanställa och paketera den information som de behöver, beskriver Jacob.

Som team arbetar vi bäst när vi får vara tillsammans under pandemin har vi utvecklat nya strategier för att arbeta effektivt ihop.

- Vi börjar varje dag med ett digitalt morgonmöte där vi går igenom gårdagens arbete och ser vad som gäller för kommande dag. Vi har alltid en chatt igång, det är ett bra sätt för oss att ständigt dela ny kunskap och på så sätt utvecklas som team, tillägger Jacob.

Vi är bra på att kommunicera och att samarbeta. Ingen ska känna sig ensam eller allt för uppslukad av sina uppgifter. Vi strävar alltid efter att hitta en balans mellan kunskapsdelning och att snabbt lösa problem när de uppstår, samtidigt som vi vill skapa ett arbetsklimat där vi inte är beroende av varandra för att lösa utmaningar, berättar Jacob.

  

”För att arbeta hos oss behöver man dels vara en duktig utvecklare, men man behöver också kunna sätta sig in i vad våra kunder behöver, det är våra medarbetare bra på - understryker Jacob.

 

Vi siktar framåt och utvecklar vårt arbete med nya och befintliga kunder. Just nu arbetar vi med nya upphandlingar och utvecklar arbetet med våra befintliga kunder. Vi har just startat ett nytt projekt åt ett bolag inom kommunikation och transport, där vi bygger upp ett helt nytt datalager. Vi jobbar inom flera olika branscher, allt från retail till givarorganisationer, avslutar Jacob. 

Vill du veta mer om hur Data Warehouse kan hjälpa er verksamhet? Kontakta Kimilia för ett kostnadsfritt möte så berättar vi mer.