Nordicstations resa

Jonas Axtelius arbetade flera år i försäkringsbranschen, innan han grundade Nordicstation 2000. Under 2005 tog man sig in på det område som man idag har sin huvudsakliga verksamhet inom, att hjälpa företag att bygga datalager. De första kunderna inom det här området återfanns inom försäkringsbranschen för att sedan utökas till finansbranschen.

 

Jonas Axtelius grundade Nordicstation 2000

Den första produkten som företaget utvecklade var en App som används av fågelskådare för att rapportera sällsynta fågelobservationer (Bird Message System). Därefter hjälpte man flygfraktindustrin att hålla koll på alla fraktsedlar elektroniskt. Det gjordes med samma grundteknologi som man använde när man byggde fågelskådnings-appen. Kasten kan synas tvära men Jonas förklarar;

”vi använde samma teknik i botten och därför kunde vi enkelt hjälpa till inom ett helt nytt område. Det är också Nordicstations styrkor; vi ser möjligheter och är problemlösare.”

"Nordicstations styrkor är att vi ser möjligheter och är problemlösare."

 

Under 2005 tog man sig in på det område som man idag har sin huvudsakliga verksamhet inom, att hjälpa företag att bygga datalager. De första kunderna inom det här området återfanns inom försäkringsbranschen för att sedan utökas till finansbranschen. Idag är majoriteten av Nordicstations anställda engagerade i olika typer av datalagerprojekt. Det är också inom det området som Nordicstation har en stor del av sin spetskompetens.

Nordicstation har haft och har nyckelpositioner i för bankerna viktiga projekt. Antingen kommer Nordicstation in när ett projekt har löpt en tid och kunden behöver spetskompetens eller så är Nordicstation med från allra första början.

Under resans gång har projekten vuxit i komplexitet och inkluderar numera ofta fler områden. Det i sin tur har inneburit att Nordicstation har rekryterat ny kompetens och det är framförallt verksamhetskonsulter som har kommit in. Det gör att Nordicstation nu kan hjälpa kunderna både inom IT-systemområdet och även rent verksamhetsmässigt.

Frågar man Jonas var Nordicstation kommer att befinna sig om 5 år blir svaret; "där våra kunder finns". Det måste vara definitionen på kunddrivet företag. Lägg därtill att alla som arbetar på Nordicstation, med befogad stolthet, berättar att de alltid levererar sina projekt i tid och med hög kvalitet.

 

”Vi vill att kunderna ska känna trygghet i att ha oss hos sig, och det är så det ska fungera. Det i sin tur gör att kunden ger oss förtroende med nya utmaningar som vi kan hjälpa dem med.”