Så boostar du innovationsförmågan i din verksamhet

På Nordicstation arbetar vi med problemlösning åt våra kunder i finansbranschen. Det ställer krav på innovation och kreativitet i en annars strikt reglerad bransch. Våra medarbetare är fulla med idéer, men har tidigare saknat ett forum där de kan komma till utlopp. I syfte att ta tillvara våra medarbetares kompetens på ett systematiskt och strukturerat sätt skapades Innovation Lab.

Vi har träffat Tobias Ahmady, systemutvecklare på Nordicstation samt medgrundare och gruppledare under Innovation Labs senaste omgång, för att ställa några frågor om labbet.

Tobias Ahmady, systemutvecklare och medgrundare till Innovation Lab.

Tobias Ahmady, systemutvecklare och medgrundare till Innovation Lab.

Innovation Labs syfte

Enligt Tobias Ahmady finns två huvudsyften med Innovation Lab.

- Det finns otroligt mycket kreativitet på Nordicstation och vi var i behov av ett forum där den kan komma till användning. Det handlar dels om att möjliggöra att vi som bolag tillsammans kan arbeta fram innovativa idéer, som så småningom kan samlas i vår säljportfölj. Därefter kan idéerna presenteras som ett ess i rockärmen för våra kunder när vi identifierar problem som de skulle kunna lösa, berättar Ahmady.

Den andra aspekten berör mer mjuka värden för Nordicstations verksamhet. Innovation Lab blir en plattform där vi kan boosta våra medarbetares kreativitet och innovationsförmåga, samtidigt som vi ger dem tillfälle att lära känna varandra bättre i ett nytt format. 

- Vi ser att många medarbetare värdesätter annorlunda inslag att utvecklas genom i det dagliga arbetet. På så sätt blir det ett verktyg för oss att motivera personal att stanna kvar på vår arbetsplats, men också att attrahera nya medarbetare till Nordicstation. Deltar man i Innovation Lab spenderar man 10% av sin arbetstid i labbet, vilket innebär fyra timmar i veckan, förklarar Ahmady.

Intresseanmälan till deltagande i labbet är helt frivillig och öppen för alla oavsett yrkesroll. Därefter väljs en grupp om ungefär fyra till fem personer ut, som under en period på ungefär tre till fem månader får möjlighet att arbeta i labbet utifrån vår framtagna arbetsprocess.

Kreativitet på olika områden  

Innovation Lab är ett forum med högt i tak där man arbetar med ett brett spektrum av områden – högt som lågt.

- Av naturliga skäl är vi främst inriktade på IT-relaterade produkter inom exempelvis compliance och finans – Nordicstations kärna – men vi experimenterar även med andra format såsom webbplattformar och appar.

Delta i labbet i egenskap av kund

- Framåt kommer vi att fokusera ännu mer på att anpassa formatet för skräddarsydda lösningar åt våra kunder. Det innebär att vi håller ögonen öppna för behov som finns – även när dessa är svåra att formulera för kunden, för att i ett andra skede gå in och innovera fram lösningar tillsammans med kunden i fråga.

Tips för att boosta din kreativitet 

Många människor drar sig snabbt för att identifiera sig som kreativa. I själva verket beror vår innovationsförmåga till stor del på hur vana vi är vid att tänka kreativt. 

- Det kan låta klyschigt, men det handlar om att våga vara öppen och utmana sig själv. När vi väl befinner oss i rum eller forum med högt i tak kommer de allra flesta med bra och kreativa idéer. Kom ihåg att även små eller crazy idéer, som vid första anblick kan verka uppenbara eller dumma, i slutändan kan generera massvis av lösningar när vi brainstormar dem tillsammans med oliktänkande, säger Ahmady.

 Övning ger färdighet 

- Jag ser kreativitet som ett mindset snarare än en förmåga som man antingen har eller inte. I vårt Innovation Lab har vi kunnat se att alla deltagare har utvecklats under tidens gång, och framförallt börjat våga uttrycka sina idéer i en högre utsträckning än tidigare. Problemet är oftast inte att vi inte tänker kreativt, utan snarare att vi inte går vidare och formulerar våra tankar och idéer.

Så lyckas ni med innovationsprocessen i ert bolag

  • Utgå ifrån frihet under ansvar. 
  • Utnyttja möjligheten att tänka brett genom att undvika begränsningar i form av för smala nischer. Det riskerar att göra att deltagarna stirrar sig blinda på små detaljer, vilket begränsar deras kreativa idéhöjd.
  • Var en ja-sägare! Avfärda inte andra deltagares idéer för snabbt. Försök vara öppen för djupare diskussion och uppmana ett aktivt deltagande från hela gruppen.