Uppdaterad ISO-certifiering

Där andra nöjer sig med en uppdaterad certifiering av ISO 14001, tar Nordicstation det ett steg längre. Med FN:s Globala mål som riktlinjer vill vi verkligen göra skillnad.

 

I slutet av 2020 genomfördes den årliga revisionen av den ISO 14001-certifiering som Nordicstation innehar sedan cirka tio år tillbaka.

– Vårt hållbarhetsarbete fortsätter precis som vanligt och för oss är det en välkommen avstämning av vårt pågående arbete, säger Sarah Egstam, ekonomichef på företaget.

Främjar hälsa och välbefinnande

En ISO 14001-certifiering är ett kvitto på ett pågående hållbarhetsarbete hos ett företag, men det säger ingenting om hur långt arbetet har kommit. Nordicstation har velat ta det ett steg längre. 2018 togs därför beslutet att använda tre punkter ur FN:s Globala mål som riktlinje.

– Vi fokuserar på tre punkter, nummer 3, 5 och 9, som alla känns väldigt nära vår verksamhet och där vi vet att vi kan göra skillnad, berättar Sarah. 

Den första punkten har rubrik Hälsa och välbefinnande. Här jobbar Nordicstation långsiktigt med att skapa en miljö som främjar hälsa och välbefinnande för alla medarbetare.

– Det kan handla om att vi åker Vasaloppet tillsammans eller springer ett lopp och tar en gemensam öl efteråt. Under pandemin har vi hittat digitala alternativ. För oss är hälsa lika mycket fysisk aktivitet som att skapa en trygg och tillåtande miljö socialt. För att vi ska må bra behöver vi värna hela människan, både insidan och det fysiska, berättar Sarah. 

Ökad jämställdhet och hållbar industri

Nästa valda del från FN:s Globala mål är Jämställdhet, punkt 5. I en bransch där en övervägande majoritet är manliga yrkesutövare finns det här en möjlighet att bidra.

– Vi jobbar både kort- och långsiktigt och har samarbete med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan och Nackademin i Stockholm där vi hjälper dem att sprida information om tänkbara yrken inom branschen och gör vad vi kan för att få kvinnor att välja teknikyrken. Långsiktigt så försöker vi påverka branschen i stort och hjälper till att lyfta branschen som ett attraktivt alternativ för kvinnor, säger Sarah. 

FN:s nionde punkt har rubrik Hållbar industri, innovation och infrastruktur.

– För oss handlar det om allt från att vi skapar lösningar för kunden som ger en hållbar ekonomi, både miljömässigt men också ekonomiskt, till att vi själva är noga med val av samarbeten, leverantörer och hur vi genomför våra projekt. Det är ett tydligt krav från våra kunder att även vi ska vara hållbara i allt vi gör, förklarar Sarah.

Hållbarhet i alla led

För att verkligen se över verksamheten har en extern hållbarhetsrådgivare anlitats. Att arbeta med hållbarhet och vara miljömedveten är något som nu blivit så självklart för Nordicstation att det ses som en normalitet. Det handlar om allt från att endast köpa ekologiska produkter, såsom frukt, mjölk och förbrukningsvaror, till att välja en promenad eller i sista hand miljötaxi om andra alternativ inte fungerar. 

– Även i nyrekryteringar ser vi tydligt hur det finns med som krav bland de nyexaminerade teknikerna. Att jobba för en mer hållbar verksamhet och ständigt blir bättre i det arbetet, är för oss ett sätt att leva och verka. Det finns en gemenskap kring detta ämne och varje enskild medarbetare ser värdet i att vi alla hjälps åt. Genom att jobba efter FN:s Globala mål blir arbetet mer konkret för oss och vi ser det som en självklarhet att ständigt bli bättre och mer medvetna om att göra vårt allra yttersta, om än i det lilla, avslutar Sarah.  

 

FN:s Globala mål

De Globala målen består av totalt 17 punkter. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Här kan du läsa mer om FN:s Globala mål