Nordicstations VD har ordet

För oss på Nordicstation har året börjat med en rivstart. Pågående projekt som fortlöper, spännande nya samarbeten och nyrekryteringar. Läs vår VD Jonas Kapplings vårhälsning som avslöjar lite av allt det vi jobbar med just nu.

 

En bra start på det nya året...

2021 har för oss på Nordicstation inneburit en rivstart. Pandemin som drabbat världen har såklart även påverkat oss. Inte så mycket vad gäller orderingång men den osäkerhet och turbulens som varit i samhället har även vi känt av. En ljuspunkt har varit vårt samarbete med Cancerfonden, där vi har fått äran att vara en strategisk partner i arbetet med deras nya datasystem. Nu börjar vi närma oss nästa steg i processen och det ska bli fantastiskt roligt att se alla bitar falla på plats.

Många spännande projekt

Jag känner mig stolt när jag ser vad som redan nu väntar i pipen för detta år. Vår kund OKQ8 satsar stort på att ställa om till en mer hållbar verksamhet. Vi har fått förtroendet att bemanna flera viktiga roller som hjälper till i deras arbete med digitaliseringen och hållbarhetsarbetet.

Det ska även bli intressant att se hur den nya produkten Maintract, som vi tecknat ett partneravtal med, kan underlätta avtalshanteringen för många av våra kunder. Det är en innovativ lösning där en stor del av det förvaltningsarbete som tidigare gjorts manuellt nu kommer digitaliseras och därmed effektiviseras. Vi ser också hur Maintract kan komplettera andra produkter som vi jobbar med, exempelvis Utino som används för att digitalisera möten. Där är AI en viktig komponent, något jag ser blir en allt mer integrerad del av andra lösningar i branschen.

Inom finans- och banksegmentet har vi alltid mycket att göra så här års då rapporter ska tas fram, och det är ett bra exempel på vår spetskompetens inom området. Våra konsulter har kompetens inom regelverk, finansiella produkter och hur man utvecklar system för stora datamängder. Under mars månad färdigställde vi rapporter avseende kostnader, ett utskick som baseras på flera hundra miljoner transaktioner och når över en miljon svenskar. Det är inte dåligt!

"Att jobba hemifrån blir extra kännbart när man är ett konsultbolag och jag vill verkligen lyfta våra medarbetare som fortsatt leverera toppklass till våra kunder trots utmaningar."

Vi växer så det knakar

Inom vårt egna företag har vi satsat stort på rekrytering för att kunna möta den ökade efterfrågan på våra produkter och tjänster. Under första kvartalet har vi utökat vår styrka med 14 ytterligare anställda och underkonsulter. Det är en fantastisk förstärkning av bolaget med en mängd olika kompetenser som nu kommer kunderna till gagn. Bland annat har vi skapat ett helt nytt Data Warehouse-team där vi samlar drift och utveckling av flera kunders data warehouse. Vi har även tecknat avtal på övertagande av drift och utveckling gällande fem nya datalager. Affären är en bekräftelse på att andra delar vår bild av att vi är specialister på Data Warehouse.

I april välkomnar vi Cecilia Magnergård som vår nya vice VD. Hon har funnits hos oss i åtta år, nu senast som chef för affärs- och produktutveckling. Med sin erfarenhet kommer hon att hjälpa oss och våra kunder med att utveckla långsiktiga strategier och lösningar och det känns fantastiskt roligt att hon nu är ombord i sin nya roll.

Jag ser fram emot att fortsätta vår resa framåt. Det finns en längtan efter att återigen kunna träffas och utföra gemensamma aktiviteter inom företaget och nu ser vi alla ljuset i tunneln på denna pandemi. Att jobba hemifrån blir extra kännbart när man är ett konsultbolag och jag vill verkligen lyfta våra medarbetare som fortsatt leverera toppklass till våra kunder trots utmaningar.

Tack för att ni väljer att följa med på vår resa framåt,

Jonas Kappling
VD Nordicstation