Verksamhetskonsulter till finansbranschen

Vi söker Verksamhetskonsulter till våra kunder inom finansbranschen.

Nordicstation har sedan 2000 hjälpt företag inom finansbranschen att framgångsrikt anpassa sig till nya regelverk och rapporteringskrav. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att hjälpa finansbranschen med att anpassa sin verksamhet och sina IT-system till nya myndighetsdirektiv och regelverk.

Vi jobbar dagligen tillsammans både med våra kunder inom corporate banking och konsumentbank med dess olika utmaningar, men också med nischbanker och andra aktörer i finansbranschen.

Våra kunder väljer oss för att de vet att de alltid får kvalitet i sina leveranser och att vi är engagerade problemlösare i en starkt reglerad bransch. Vi söker efter att bli fler konsulter som har kunskap inom följande områden:

  • Regelverk såsom KYC och AML för att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt
  • Betaltjänstdirektivet PSD2
  • Backoffice processer inom bank
  • Kort- och betalprocesser
  • Datalager och IT projekt i allmänhet

Välkommen att kontakta oss!