Vi bygger datalager som växer med verksamheten

Vi är din IT partner när du behöver specialister inom bank och finans. Våra lösningar bidrar till ökad effektivitet och minskade kostnader. Tillsammans kan vi skapa den insikt du behöver för att du ska kunna titta framåt och öka din konkurrenskraft i en snabbt föränderlig bransch.

 

Med data som kompass - använd informationen för att precisera riktningen

I ett väl fungerande datalager lagrar du all information som blir underlag för att göra analyser och skapa rapporter. Utifrån dina rapporter ska du kunna stämma av att era siffror stämmer överens med verkligheten.

Är ni beredda med vad som krävs när det sker snabba förändringar internt eller i omvärlden? Att samla information gör att du får insikt från varje del av verksamheten och regelbundet kan göra uppföljningar. Det skapar fler möjligheter att ta välgrundade strategiska beslut.

Vi bygger datalager som kan växa med verksamheten

Nordicstation har 20 års erfarenhet av att bygga datalager. Våra datalager tillgodoser följande krav;  

  • Datalagret kan enkelt anpassas efter förändringar i verksamheten
  • Det är enkelt att lägga till nya dataflöden
  • Det är fullt möjligt att göra agila rapportuttag enligt dina önskemål
  • Det går snabbt att hitta och åtgärda fel och brister
  • All data sparas och historisk information finns alltid tillgänglig i datalagret

Vi hjälper er med IT-stöd för att ni ska kunna följa myndighetsregelverk

Våra datalager är byggda för nya och framtida utmaningar. Vi vet vad som krävs för tillämpning av exempelvis GDPR, IFRS, Mifid 2, PSD2 och EMIR. I många fall resulterar regelverkens krav i stora förändringar i redovisningssystem, beräkningsmodeller och dataflöden vilka alla kontrolleras via ett väl fungerande datalager och kringliggande funktioner. Vår erfarenhet att jobba med den här sortens utmaningar gör att vi med anpassning efter era behov skapar de lösningar som krävs för ökad transparens och effektivitet i era myndighetsrapporteringar.

Varmt välkommen att kontakta oss

Vi ser fram emot att samarbeta med dig och din verksamhet.

Kontakta oss