Data Vault design

Data Vault är en erkänd standard för smidig och fullt spårbar hantering av stora mängder data.

 

Vi är specialiserade på design, utveckling och implementation av Business Intelligencelösningar. Vi bygger datalager baserat på både Microsofts olika plattformar och i Oraclemiljö. Med utgångspunkt i datat, inte i modellerna i sig erbjuder vi genomtänkta uppsättningar av SQL databaser, data marts, kuber och verktyg för effektiv in- och utrapportering. Systemen vi utvecklar och de lösningar vi rekommenderar följer alltid bästa praxis.

Vi säkerställer våra datalagerlösningar

 • Skalbara och flexibla för framtiden
 • Spårbardata vilket ger hög datakvalitet
 • Snabba dataflöden
 • Standardiserade lösningar
 • Förbereda för felhantering som ger låg förvaltningskostnad

Tekniker vi använder

Våra utvecklare är specialister inom SSIS, Power BI, Data mining, Data Vault och många andra tekniker som är nödvändiga för att ur ett tekniskt perspektiv erbjuda en mångsidighet inom Business Intelligence. Nordicstation är sedan år 2000 Business Intelligence-partner med Microsoft. Det innebär att vi bygger de flesta av våra lösningar i .NET och Microsoft SQL Server. Men vi har även erfarenhet av andra miljöer.

Vad är Data Vault

Data Vault 2.0 är en lösning för långtidshantering av potentiellt stora mängder data och består av tre huvuddelar; metodologi, modell och arkitektur. I och med dessa tre delar blir Data Vault 2.0 en helhetslösning som behandlar allting från kravhantering i en agil miljö till de tabeller och vyer som håller data och presenterar information.

Fördelarna med Data Vault

 • Fördelaktigt när man behöver hantera förändringar i informationsmodell, vilket ofta sker över tid.
 • Fördelaktigt när man behöver hantera brister i datakvalitet.
 • Enklare vid hantering av spårbarhet, versionshantering.
 • Snabbare utveckling av nya flöden, ingen risk för påverkan av existerande rapportering vid utveckling av nya flöden.
 • Flexibilitet vid förändringar i verksamheten.
 • Möjlighet för agilare rapportuttag närmare verksamheten, full spårbarhet i data.
 • Mer pålitlig data med ovanstående i åtanke, bättre skalbarhet.​
 • Möjlighet till realtidsdata.