Our consultants

Våra verksamhetskonsulter har bakgrund som civilekonomer eller jurister och driver antingen ett stort projekt hos någon av våra kunder eller är anlitad som expert i en specifik roll.

 

Nordicstation har lång erfarenhet av att jobba med IT-projekt inom bank- och finansbranschen. Vi erbjuder våra kunder att leverera större projekt, förvaltning men även olika typer av konsultroller. Våra konsulter är allt ifrån kravställare, systemarkitekter, UX-design, projektledare, utvecklare, testare och testledare. Vi har även kompetens inom drift. Våra verksamhetskonsulter arbetar både inom projekt men också som expert i en specifik roll hos någon av våra bankkunder.

Vad gör våra verksamhetskonsulter

Våra verksamhetskonsulter har bakgrund som civilekonomer eller jurister och driver antingen ett stort projekt hos någon av våra kunder eller är anlitad som expert i en specifik roll. Några av våra verksamhetskonsulter projektleder större projekt, andra jobbar som konsult inom Compliance eller i en PMO organisation hos en bank eller finansinstitut.

Det här jobbar våra verksamhetskonsulter med idag

 • Säkerställer regelverksefterlevnad inom IT- och informationssäkerhet.
 • Tar fram krisplaner och beredskapsplaner.
 • Ansvarar för att projektleda arbete i större projekt, koordinerar resurser från IT och verksamheten, upphandlar externa leverantörer, utreder och sammanställer krav samt tar fram beslutsunderlag.
 • Driver förstudier för att analysera och ta fram beslutsunderlag.
 • Kravställer och planerar inför ett IT-projekt utifrån regelverk och direktiv.
 • Implementerar ny eller uppdaterad internetbank.

De regelverk som våra verksamhetskonsulter är vana att jobba med

 • IFRS9 och redovisning av finansiella instrument.
 • PSD2 och banksekretessen.
 • Regelverk som AML för att motverka Penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Transaktionsrapportering för MiFID regelverket.
 • Portföljavstämningsrapportering för EMIR-regelverket

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt kompetens för din organisation.