Vårt hållbarhetsarbete

Nordicstation innoverar och utvecklar hållbara IT-lösningar. Därför är det också en självklarhet för oss att proaktivt arbeta med hälsa, jämställdhet och miljö.

Under 2018 tog Nordicstation beslutet att arbeta mot FN:s globala mål och Agenda 2030 för att tydliggöra hållbarhetsarbetets utveckling.

Genom att uppfylla lagar, avtal och krav inom miljöområdet samtidigt som vi breddar arbetet till att ta ett helhetsansvar och inkludera hälsa, ekonomiskt- och socialt ansvar bidrar vi till ett hållbart samhälle.

FN's globala mål som vi fokuserar på idag

Nr 3- Hälsa och välbefinnande

Nr 5- Jämställdhet         

Nr 9- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Aktuellt om vårt hållbarhetsarbete

Vi tycker det är viktigt med jämställdhet, hälsa och välbefinnande samt att bidra till en hållbar miljö. Här hittar du vad vi jobbar med just nu inom vårt hållbarhetsarbete.

Aktuellt