Om oss

Om Nordicstation

Vi på Nordicstation innoverar och utvecklar i finansbranschen. Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att hjälpa finansbranschen med att anpassa sin verksamhet och sina IT-system till nya myndighetsdirektiv och regelverk.

Det har vi gjort framgångsrikt sedan millennieskiftet och vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med såväl corporate banking och dess utmaningar, som konsumentbanker, nischbanker och andra aktörer i finansbranschen.

Kontakta oss

Nordicstation har ny logga

Nordicstation uppdaterar idag sin grafiska profil med ny logga och hemsida. Den nya grafiska profilen tar sitt formspråk från enkel skandinavisk design. Symbolen i den nya logotypen är baserad på N:et i Nordicstation. Cirkeln representerar den gemenskap vi har tillsammans på Nordicstation och den sammanhållning som omsluter oss.

Läs mer

Nordicstation har ny grafisk design

Nordicstation uppdaterar sin grafiska profil med ny logotype och hemsida. Vi har samarbetat med den norska byrån Design Container som har tagit fram vår nya visuella identitet. Det strategiska arbetet vi gjort tillsammans resulterade i att vi tydligare vill kommunicera vår spetskompetens inom bank, finans och försäkring.

I nästan 20 år har vi hjälpt företag i finansbranschen att anpassa sig till nya regelverk och rapporteringskrav. Våra konsulter samarbetar dagligen med våra kunder inom konsumentbank, corporate banking och andra finansiella institut.

Den nya grafiska profilen tar sitt formspråk från enkel skandinavisk design. Symbolen i den nya logotypen är baserad på N:et i Nordicstation. Cirkeln representerar den gemenskap vi har tillsammans på Nordicstation och den sammanhållning som omsluter oss.

Färgerna är hämtade från den nordiska naturen och bildspråket ska återspegla den goda arbetsmiljö och gemenskap vi har på Nordicstation.

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img

Nordicstations styrkor är att vi ser möjligheter och är problemlösare. Läs om Nordicstations resa från 2000.

Nordicstations resa

Nordicstations resa

Jonas Axtelius grundade Nordicstation 2000

Jonas arbetade flera år i försäkringsbranschen, innan han grundade Nordicstation 2000. Den första produkten som företaget genererade var en App som används av fågelskådare för att rapportera sällsynta fågelobservationer (Bird Message System). Därefter hjälpte man flygfraktindustrin att hålla koll på alla fraktsedlar elektroniskt. Det gjordes med samma grundteknologi som man använde när man byggde fågelskådnings-appen. Kasten kan synas tvära men Jonas förklarar; ”vi använde samma teknik i botten och därför kunde vi enkelt hjälpa till inom ett helt nytt område. Det är också Nordicstations styrkor; vi ser möjligheter och är problemlösare.”

"Nordicstations styrkor är att vi ser möjligheter och är problemlösare."

Under 2005 tog man sig in på det område som man idag har sin huvudsakliga verksamhet inom, att hjälpa företag att bygga datalager. De första kunderna inom det här området återfanns inom försäkringsbranschen för att sedan utökas till finansbranschen. Idag är majoriteten av Nordicstations anställda engagerade i olika typer av datalagerprojekt. Det är också inom det området som Nordicstation har en stor del av sin spetskompetens.

Nordicstation har haft och har nyckelpositioner i för bankerna viktiga projekt. Antingen kommer Nordicstation in när ett projekt har löpt en tid och kunden behöver spetskompetens eller så är Nordicstation med från allra första början.

Under resans gång har projekten vuxit i komplexitet och inkluderar numera ofta fler områden. Det i sin tur har inneburit att Nordicstation har rekryterat ny kompetens och det är framförallt verksamhetskonsulter som har kommit in. Det gör att Nordicstation nu kan hjälpa kunderna både inom IT-systemområdet och även rent verksamhetsmässigt.

Frågar man Jonas var Nordicstation kommer att befinna sig om 5 år blir svaret; "där våra kunder finns". Det måste vara definitionen på kunddrivet företag. Lägg därtill att alla som arbetar på Nordicstation, med befogad stolthet, berättar att de alltid levererar sina projekt i tid och med hög kvalitet.

”Vi vill att kunderna ska känna trygghet i att ha oss hos sig, och det är så det ska fungera. Det i sin tur gör att kunden ger oss förtroende med nya utmaningar som vi kan hjälpa dem med.”

Skrivet av

Lena Rodén - Sales Manager author_img

Vårt erbjudande

Vi arbetar dagligen med regelverk och myndighetsdirektiv och är era  specialister inom Compliance och Business Intelligence. Dessutom har vi enastående Scrumteam som hjälper till när era interna resurser inte räcker till. Våra kunder väljer oss för att de vet att de alltid får kvalitet i sina leveranser och att vi är engagerade problemlösare i en starkt reglerad bransch.

Hållbarhetsarbete

Miljöarbetet har alltid varit ett prioriterat område på Nordicstation. Vi är dock så mycket mer än bara miljömedvetna. Vi är ett hållbart företag. I begreppet hållbarhetsarbete inkluderar vi faktorer som jämställdhet, friskvård och gåvor till välgörenhet. Vi kommer också arbeta mot FN:s globala mål och Agenda 2030, där vi fokuserar på en hållbar arbetsmiljö.

Innovation Lab

Innovation är grunden för företags fortlevnad och tillväxt. Det krävs dock en innovationsstrategi för att idéer ska kunna bli verklighet. Vi låter våra anställdas utveckla och validera sina idéer enligt en definierad struktur i vårt Innovation Lab.

Nordicstation i korthet

Nordicstation grundades år 2000. Idag är vi omkring 75 anställda, varav ungefär 35 % är kvinnor. Vårt huvudkontor är i Stockholm, vi finns även på plats i Oslo och i Öresund.

Värderingar

Vi arbetar dagligen efter våra värdeord som vi själva tagit fram:

  • Kunskap
  • Ansvar & Omtanke
  • Handlingskraft
  • Engagemang

Etisk policy

Nordicstation är en ansvarsfull arbetsgivare och vår verksamhet drivs med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, till människors säkerhet och hälsa samt till miljön. Det är såväl de anställdas som ledningens ansvar att säkerställa att denna policy efterlevs.

Följ oss på Instagram