Vi är problemlösare

Vi hittar hållbara lösningar och ser helhetsperspektiv. Vi är ett kreativt och nyfiket bolag som inte sätter begränsningar gällande olika branscher. Vi arbetar med hela bolagets gemensamma kompetens för att sätta oss in i våra kunders behov och utmaningar. Vår problemlösning har resulterat i nöjda kunder och kompetenta kollegor sedan år 2000.

Vi är engagerade

Vi ser möjligheter där andra ser utmaningar och vi tror på att kombinera kompetens med erfarenhet för att nå kundens önskade mål. Vi tror på att lära känna och bygga trygga relationer för att tillsammans ta fram innovativa och hållbara it-lösningar. 

Vi tar ansvar och visar omtanke 

När samhället och er verksamhet ändras i takt med digitaliseringen, ser vi till att våra lösningar är bestående och att våra kunder får den stöttning de behöver med hjälp av programmering i världsklass. Vi är en operativ och strategisk it-partner som skapar innovativa lösningar som håller över tid.

 

Vårt erbjudande

Nordicstation innoverar och utvecklar hållbara it-lösningar. 

Vision

Att effektivisera och förenkla den digitala miljön för företag och organisationer i Europa genom programmering i världsklass. 

Partners

Nordicstation är Microsoft partner samt Umbraco partner.

Nordicstation i korthet

Nordicstation grundades år 2000. Idag är vi omkring 60 anställda, varav ungefär 25 % är kvinnor. Vårt huvudkontor är på Roslagsgatan i Stockholm

Hållbarhetsarbete

Miljöarbetet har alltid varit ett prioriterat område på Nordicstation. Vi är ISO 14001- certifierade och fokuserar även på FN:s Globala mål där vi valt ut tre av dem som vi ser att vi kan vara med och påverka; Nr 3 Hälsa & välbefinnande, nr 5 Jämställdhet och nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

Etisk policy

Nordicstation är en ansvarsfull arbetsgivare och vår verksamhet drivs med respekt och hänsynstagande till mänskliga rättigheter, till människors säkerhet och hälsa samt till miljön. Det är såväl de anställdas som ledningens ansvar att säkerställa att denna policy efterlevs.

Är du vår nästa kollega?

Hos oss står engagemang, kompetens och omtanke i fokus. Vi söker ständigt efter duktiga talanger.

Läs mer

Nordicstations styrkor är att vi ser möjligheter och är problemlösare. Läs om Nordicstations resa från 2000.

Nordicstations resa