GIVO


Idag har många givarorganisationer äldre it- och stödsystem som en gång i tiden var anpassade för organisationen och dess storlek. I takt med att organisationerna utvecklas, växer och omsätter mer krävs också it-lösningar som kan hantera dessa förändringar. Att försöka integrera förändringar i gamla it-system skapar ofta problem i form av dyra förvaltningskostnader, ineffektiva flöden/ processer och brister med funktions-/ användarvänliga gränssnitt.


Att kunna hantera insamlingar och medlemsaktiviteter är en central del för givarorganisationer. I tätt samarbete med Cancerfonden har Nordicstation tagit fram GIVO, en modern, skalbar och effektiv it-lösning som hjälper små och stora givarorganisationer att nå sina målsättningar. 

GIVO har tagits fram för att kunna hantera marknadens behov och förändringar. 

GIVO är framtaget med hjälp av microtjänstarkitektur. Det innebär att förändringar kan implementeras på ett mer kostnadseffektivt sätt, samtidigt som olika aktörer kan arbeta integrerat när behov finns.

 

GIVO effektiviserar insamlingar och stärker givarupplevelsen.

 

I GIVOs grundutförande finns en rad integrationer och tillvalstjänster som er organisation kan inkludera. Utöver betaltjänster som Swish, Klarna och Bankgirot finns möjligheten att hantera gåvor via externa aktörer som Adstate och Bitnet.

Nordicstation erbjuder dessutom skräddarsydd hantering mot era interna funktioner, såsom ekonomisystem, hemsida och print/utskicklösningar.

  •   Ny modern infrastruktur för svensk insamling.
  •   Ta del av redan gjord investering.
  •   Flexibel kostnadsmodell anpassad för storlek på givarorganisation.
  •   Gynnas av delad finansiering av framtida releaser.
  •   Kostnadseffektivitet avseende drift- och förvaltning.
  •   Nationellt anpassad produkt.
  •   Generös kompetensdelning innebär mer fokus på kärnverksamhet.
  •   Gränssnitt med hög användarvänlighet. 


GIVO är anpassat för att skapa värde åt små som stora organisationer.

Vill ni som givarorganisation få hjälp med kartläggningen av ert nuvarande IT-landskap och utforska om GIVO är något som kan passa er? Då erbjuder Nordicstation en 2h workshop, givetvis utan några förpliktelser.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er organisation.