Maintract


Kontrakt hanteras i de flesta fall som en sidoaktivitet snarare än en införlivad del av affären. Detta resulterar ofta i att kontrakt hamnar i en fysisk eller digital byrålåda, där kontraktsparterna behöver säkerställa efterlevnad och hoppas på att motparten också gör detsamma. 

Maintract är nya generationens datadrivna avtalshanteringssystem som hjälper dig och din organisation att nyttja er avtalsdata och säkerställa att den efterlevs. Genom att nyttja Maintract erbjuds ni, i alla era avtalsengagemang att: 

  • Avtalsdata säkerställs korrekt
  • Arbetsflöden blir mer effektiva
  • Tidskrävande processer automatiseras
  • Digital efterlevnad och uppföljning av kontraktets villkor och överenskommelser


Anpassat efter interna och externa datakällor

Maintract kan integreras med såväl interna som externa datakällor för att täcka era behov och finns där från att avtalet initieras och signeras, till att det faktiskt efterlevs. Genom att nyttja datadrivna kontrakt integrerade mot relevanta datakällor kan ni lita på att era avtal upprättas utefter hur det har efterlevts, utan några tvivel. Ni slipper långa, dyra förhandlingar och minskar risken för kontraktsbrott. 


Skräddarsydda integrationer

Oavsett vilken bransch ni är aktiva inom skräddarsyr Maintract integrationer, affärslogik, kontrakt och processer utefter era och branschens behov. Det kan handla om att säkerställa entreprenörsavtal i byggindustrin, förenkla hyresavtal i fastighetsbranschen eller effektivisera större transaktioner eller lån med många parter inom bank- och finansbranschen eller något helt annat! 


Sömlös helhetslösning

Ta vara på er affärs-och kontraktsdata, arbeta proaktivt med era kontrakt i centrum.
Nordicstation tillsammans med Maintract erbjuder en sömlös och helhetslösning för er avtalshantering med avtalsmallar, arbetsflöden, integrationer, signering, uppföljning med mera. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er organisation.