Sharelock

Sharelock låter anställda rapportera sina värdepappersaffärer

Som finansiellt institut vet ni hur viktigt det är att hålla koll på anställdas och närståendes innehav och handel med värdepapper, och det råder som bekant anmälningsskyldighet för innehav av vissa finansiella instrument. Sharelock är vårt egenutvecklade system som hjälper er att på ett säkert sätt hantera de som omfattas av anmälningsplikten och på så sätt effektivt stötta Compliance-funktionen.

Kontakta oss för en demo

Minska krångliga rutiner och manuell hantering

Sharelock underlättar värdepappershandel för anställda genom att förenkla administrationen för compliance.

Läs mer

Sharelock för compliance

Compliance har full insyn i samtliga anställdas transaktioner och har tillgång till verktyg för att övervaka och följa upp de anmälningsskyldigas affärer som är nödvändigt för att möta de lagar och krav som finns.

Fondhandlareföreningens riktlinjer

Finansinspektionens lagkrav samt Svenska Fondhandlareföreningens riktlinjer reglerar en gemensam standard för värdepappersmarknaden som gäller för banker, börser, värdepappersinstitutet och fondbolag. Reglerna innebär att bolag som faller inom ramen för reglerna är skyldiga att föra en förteckning över vissa anställda och uppdragstagares transaktioner med finansiella instrument. Dessa regler omfattar även närstående personer till den anställda eller uppdragstagaren. Vi har anpassat systemet Sharelock att vara compliant med dessa regler och riktlinjer.

Sharelock för den anmälningsskyldige

Anmälningsskyldig kan vara en anställd som på grund av sina arbetsuppgifter ska rapportera sin handel medvärdepapper. När personen registrerar ett köp eller sälj i systemet guidas den genom processen och har hela
tiden tillgång till hjälp via lathundar och kan ha chatdialog med Compliance.

Kontakta oss så berättar vi mer