Utino


Utino är ett enkelt verktyg som med hjälp av smart AI-teknik möjliggör digitalisering av möten genom att transkribera tal till text. Verktyget kan snabbt leverera färdiga protokoll, mötesdokument och avtal av muntliga framställningar. 

 

Utino har tagits fram för att skapa välgrundade affärsbeslut.
Med Utinos effektiva och snabba verktyg sparar er organisation upp till 75% av tiden för dokumentation av samtal. Dessutom möjliggör Utinos effektiva verktyg att ni kan genomföra kundfokuserade samtal, utan att behöva ägna tid åt dokumentation.  I nära nog realtid kan ni därefter tillhandahålla transkriberingar utifrån era önskemål. På så sätt kan er organisation fatta välgrundade affärsbeslut baserade på fakta och analys. 

Utino är en flexibel och skalbar licensmodell.
Genom att nyttja Utino erbjuds ni en flexibel och skalbar licensmodell med driftalternativ lokalt hos er eller via Utino. För att maximera värdet av dokumentationen äger ni all data som genereras, självklart med rutiner för sekretesshantering och GDPR.


Vill ni som organisation veta mer om hur Utino kan frigöra värdefull tid och skapa insikter för er?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er organisation.